129560. lajstromszámú szabadalom • Léghűtés gépjármű motorok számára

Megjelent 1942. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129560. szám V/d/2. osztály. — R. 8225. alapszám. Léghűtéses gépjármű-motorok számára. Ringhoffer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smichov. A bejelentés napja: 1941. évi július hő 29. — Cseh-Morva Védnökségi elsőbbsége: 194». évi július hó 29. Léghűtéses gépjárműmotoroknál egy vagy több, a motor által hajtott és a mo­tor közelében különböző helyeken elhe­lyezett fújtatót alkalmaznak. Eddigelé ki-5 zárólag csak sugárirányú fúj tatokat hasz­náltak, amelyeknek bádogbői vagy önt­vényből készült spirálalakú tokjában há­doglapátokkal vagy öntött lapátokkal ellá­tott forgórész (rotor) forgott. Ezek a fuj-10 tatok a nyomólevegőt :a molorhengerek és a hengerfejek körül elhelyezett és a hűtő­levegőt mindegyik hengerre elosztó kö­penyben hajtják, Ennek a szokásos elrendezésnek egész 15 sor hátránya van, amelyeknek oka ösz­szességben ia sugárirányú fújtató hátrá­nyos tulajdonságaiban van. így mindenek­előtt a fújtató és annak spirálisan meghaj­lított tokja aránylag nagy átmérőjű, miál-20 tal a motor körül levő teret a levegővé^ zetéstől elzárja és a motor főrészei, csak igen kis mértékben hozzáférhetők. A su­gárirányú fújtató további hátránya az, hogy bizonyos fordulatszámoknál csak bi-25 zonyos változatlan levegőmennyiséget szál­lít, miáltal a motor teljes gáz és teljes, fordulatszám esetén kap és nincsen elég­léghűtéses motorral hegymenetben min­terhelés mellett kis túl kevés hűtőlevegőt gé hűtve. Emiatt a 30 ellátott járműnél pl. dig alacsonyabb sebességíokozatra kell kapcsolni, még az esetben is, ha a motor különben kis fordulatszám mellett a/ emelkedést magasabb sebességfokozattal is 35 elbírná, amint az a vízhűtéses motorok­nál lenni szokott. Ezt a hátrányt állítható lapáLú fújtatóval lehetne kiküszöbölni, ami azonban sugárirányú fúj tatóknál eddigelé sajnos kivihetetlen volt. Emellett még ar­ra is kell vigyázni, hogy a sugárirányú fúj- 40 tató középső részéi, ahol az a levegőt be­szívja, valamelyik más alkatrósz, úgymint pl. a fújtatót vagy a dinamót hajtó szíj­tárcsa, amely gyakran a fújtató tengelyen foglal helyet el ne torlaszolja, mert az ilyen 45 alkatrészek a levegőáramlást fojtanák és így a fújtatónak rossz hatása lenne. Emiatt a tengelyt gyakran hátrányosan hosszúra kell készíteni és így az rezgésekre hajla­mos. 50 Egyébként a sugárirányú fújtató szerke­zeti megoldása illetve bádogból készült vagy öntött rotora nem engedi meg a la­pátok oly kialakítását, hogy azok erodina­mikailag tökéletesek, teljesen simák és 55 mint bádoglapátok oly 'erősek legyenek, hogy ne rezegjenek és így zajt ne okozza­nak. A találmány értelmében az összes fenti hátrányokat azáltal küszöböljük ki, hogy a 60 motor hűtésére sugárirányú fújtató helyeit tengelyirányú fújtatót használunk, amely­nek a következő előnyei vannak: Ennek a fújtatónak nem kell spirálalakban meg­hajlított tok és átmérője a forgórész át- 65 mérőjének felel meg. A forgórész lapát­jainak pontosan az enodinamikai szabá­lyoknak megfelelő alakot (keresztmetszle­tet) adhatunk úgy, mint a repülőgép-szár­nyaknak, úgyhogy teljesítményük egész 70

Next

/
Thumbnails
Contents