129430. lajstromszámú szabadalom • Szőlőbogyózó

Megjelent 1942. évi április hó 1-én. . MAGTAB .KIRÁLYI J13» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129430. szám. X/b. osztály. Z. 2248. alapszám. Szőlőbogyózó. Zaymusz Kálmán lakatossegéd, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi november hó 8. A találmány a szőlőszemnek a gerezdről való gépierejű leválasztására irányul, hogy a szemből sajtolt must, illetve végered­ményben a bor minősége javuljon. Az ed-5 digi sajtoló eljárások szerint a gerezdet együtt sajtolják a szemmel, miáltal a ge­rezdben levő, nem ízes anyagok a bor minőségét rontják. A találmány a szőlő­szemet a gerezdtől az alant ismertetett el-10 járással különválasztja és összedarálja, mi­által a sajtoló eljárási is megkönnyíti és a bor minőségét jelenlékenyen javítja. A találmány szerinti szőlőbogyózó, a mellékelt rajzon, öt ábrában van bcmu-15 tátva, melyek közül az 1. ábra a szőlőbo­gyózó hosszmetszete, a 2. ábra elölnézete, a 3. ábra hátulnézete, a 4. ábra a hengert hajtó, forgató szerv metszete és az 5. ábra a szőlőfürt beömlési helyének metszete. 20 Az (1) adagoló tölcsérből a jobbról-balra forgó, lyukasztott (2) hengerbe ömlő szőlő­fürt, a balról-jobbra forgó (4) tengelyen rögzített (3) továbbító csiga lemezei közé esik. 25 A (3) csiga lemezeit összekötő (5) la­pátok a (2) henger lyukazataiba kerülő' szőlőszemeket a (2) henger és a (3) csiga ellentétes forgása következtében a gerez^ dekről leszakítják. 30 A szőlőszemek, a (2) henger alá épített (15) tölcsér közvetítésével, a (16) darálóra esnek, megdaráltatnak és a (16) daráló alá helyezett edénybe hullnak. A (2) henger alá épített, vályúszeríí (15) tölcsér a le-35 eső szőlőszemeket a (16) darálóra csúsz­tatja. A (16) darálót a (4) tengelyről le­vezetett (Y7) fogaslánc hozza működésbe. A (2) hengerben maradt gerezdeket ia (3) csiga folytatólagosan 'előbbre víve a (2) henger hátsó, nyitott végén a (10) kül- 40 lők között kidobja, illetve kihajtja s a gerezdek az itt 'elhelyezett edénybe hull­nak. A (4) tengelyen szabadon forgó, kúpos (6) fogaskerék (10) küllőkkel van a (2) 45 hengerhez erősítve, melyet a (4) ten­gelyen rögzített, kúpos (7) fogaskerékkel a (9) csapágynyúlványon forgó, kúpos (8) ííogaskerék köt össze. így a (4) tengely, a (14) hajtókarral forgatva, a (2) henger- 50 nek és a (3) csigának ellentéles forgását hozza létre. A (2) henger és a (3) csiga ellentétes irányú forg szőlőszemeket leszakító (5) lapátok munkáját elősegíti. A (2) henger forgása következtében szét- 55 repülni törekvő szőlőszemeket a (19) áll­ványra erősített (18) védőburkolat fogja fel. Hogy az (1) adagoló tölcsérből a szőlő­fürt akadálytalanul juthasson a (2) henf- 60 gerbe, a henger mellső végének felső fele az (1) adagoló tölcsérnek a (2) hengerbe torkoló szájánál nyitott, míg a (2) henger mellső végének alsó felét (12) lemez zárja el, ami a szőlőfürtök kiesését akadályozza 65 meg azalatt, amíg azokat a (3) csiga foly­tatólagosan előbbre víve lebogyózza s a bogyótlan gerezdeket a (3) csiga, a fen­tebb ismertetett módon, a (2) henger hátsó végén kidobja. 70

Next

/
Thumbnails
Contents