129430. lajstromszámú szabadalom • Szőlőbogyózó

129430. A (2) henger mellső vége (11) görgőkön forog, míg a (4) tengely a (13) csapágyba van helyezve. *i: /.' :" g '3 Szabadalmi igénypontok' 5 1. Szőlőbogyózó, azzal jellemezve, hogy for­gó, lyukasztott hengerben a hengerrel ellentétes forgású csigaszerkezet van'. 2. Az 1. igénypont szerinti szőlőbogyózó ki­viteli alakja, azzal jellemezve; hogy a 10 csigaszerkezet lemezei közé szőlőszem leszakító lapátok vannak iktatva. 3. Az 1—2. igénypontok szerinti szőlőbo­gyózó kivitéli, alakja, iázzak jellemezve, hogy a forgó, lyukasztott hengert és a 15 hengerben ellentétesen forgó csigaszer­kezetet kúpos fogaskerekek forgató szer­ve köti össze. 4. Az 1-^2—3. igénypqhtok, szerinti ? szőlő­í>ogyóző «kiviteli alakja, azzal jellemezve, jhogy az egyik kúpos fogaskerék nyak- 20 felőli része tárcsásán van kiképezve, mely a csigaszerkezet tengelyén szaba­,,dpn forog és amely tárcsát a lyukasztott henger hátsó felével küllők kötnek ösz­sze. 25 5„Az 1—2—3—4. igénypontok szerinti sző­lőbogyózó kiviteli alakja, azzal jellemez­ve, hogy a forgó, lyukasztott henger alá szőlőszem r . aLaráJó ? van építve s a da­ráló forgató szervét a csigaszerkezet len- 30 gelyével fogaslánc köti össze. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMERTNIK ISTVÁN m. kir. szab. bíró. „J 0 V ö" Nyomdaszövetkezet, Budapest. IX.. ErkeKu. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi József

Next

/
Thumbnails
Contents