127056. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes takaréktűzhely

Megjeleni 1941. évi június hó 16. MAGYAR KIRÁLYI m3^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 127056. szám. U/h. osztály. - M. 11537. alapszám. Egyelcines takaréktűzhely. Miskovits András kereskedő, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi május hó 30. A találmány egyetemes takaréktűzhely, mely sütésre, főzésre és fűtésre egyaránt használható, a tüzelőanyag gazdaságos ki­használását bizlosíija. Különálló lakarók-5 tűzhellyel és külön kályhával szemben számottevő megtakarítást jelent úgy be­ruházásban, mint tüzelőanyagban. Kezelése egyszerű, különös szakértelmet nem igé­nyel és főként égyszoba-konyhás lakások-10 ban bír fontossággal. Háztartásokban a fő­zéshez és a fűtéshez szükséges tüzelési munkálatokat leegyszerűsíti, amennyiben téli hónapokban a délelőtti órákban főzhet tünk, süthetünk és a főzés, sütés befejez-15 lével a helyiséget gazdaságosan fülhetjük. Az egyetemes takaréktűzhely szerkezeibe olyan, hogy a legrosszabb minőségű hazai barnaszenek, tojás-szenek is jól elégethe­tők. Nyári hónapokban, amikor fűtésre 20 nincsen szükség, a lalálmánv szerinti egye­temes takaréktűzhely főzésre, sütésre ugyanúgy használható, mint az ismeri ta­karék tűzhelyek. A találmány szerinti egyetemes takarék-25 tűzhelybe az egész napi tüzelőanyagot egy­szerre adagolhatjuk, egyetlen begyújtás elégséges. A főzés és vagy sütés befejez­tével a légbeveze léseket elzárhatjuk, úgy­hogy az egyetemes takaréktűzhely íer-30 melle meleg a helyiségben marad, órákon át tartja a meleget és mindaddig fűt, amíg a benne levő fűtőanyag izzása meg nem szűnik. Tűzveszélyt nem okozhat, mivel szikra vagy parázs ki nem hullhat vagy 35 ki nem pattanhat. A magyar bányák széntermelésének kB. 30o/o-a darabos szén, a többi apró szén, amelyet az ismert takarcktűzhelyeknél és kályháknál tüzelési célokra csak nehezen lehet felliasználni. A találmány szerinti 40 egyetemes takaréktűzliellyel ezt az apró szenet (másodrendű diószenei, tojás-sze­net) is tökéletesen el lehet tüzelni. Fára. csak begyújtáskor van szükség. A főzés, sütés befejeztével az eleiek órá- 45 kon át melegen tarthatók és egyidejűleg a lüzelőaknában izzó szén a helyiséget fűti. A találmány szerinti takaréktűzhellyel! a lakás melegvíz-szolgái Látása is gazdasá- 50 gosan biztosítható. A melegvíz állandó áramlásban van és a letszés szerinti rend­szerű boylerből a mindenkori felhaszná­lási helyre vezelhelő. A melegvíz kívánt esetben a lakaréktűzhelytől lávolabb elren- 55 dezetl, pl. más helyiségben levő fűtőtesten vagy fűtőtesteken is átvezethető, úgyhogy a takaréktűzhely, kisebb méretekben, a kislakáson belül, a központi fűtís felada­tát is megoldhatja. 60 A találmány egyetemes takaréktűzhely, jellemezve az ismert felső rostély és a ha­mu tér közötti 'tüzelőaknával és a tüzelő­akna fenekét alkotó, a hamutér fölötti második rostéllyal. 65 A mellékelt rajz a' találmány szerinti egyetemes takaréktűzhely példaképen vett megoldási alakját mutatja. Az 1. ábra a takaréktűzhely elől nézete, a 2. ábra a. függélyes hosszmetszete, a 70

Next

/
Thumbnails
Contents