126744. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyümölcs, zöldség, főzelékfélével kevert vitamindús sajt előállítására

Megjelenik 19Ü. évt május hó 1. JílÖtÁt ilftÍLtí S2ABAM1MI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI RAS 126744. szám. IV'/c. osztály. — K. 1489ft. alapszám. Eljárás gyümölcs-, zöldség-, főzelékfélével kevert vitamindús sajt előállítására. Iva Ián János oki. gyógyszerész, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi augusztus hó 22. A sajt ízletes, olcsó tápanyag, készül ke­mény- és kenősajt, zsíros, félzsíros és szá­raz alakban, tehén, juh, kecske stb. tej­ből, vagy ezek keverékéből. Jogosan nevez-5 hető elssőrendű néptápláléknak. A találmány szerinti eljárás célja a sajt ízletességének és tápértékének fokozása — ezért oly anyagot keverünk hozzá, mely igen előnyösen egészíti ki a sajtban levő 10 előnyöket. Ez az anyag a gyümölcs, il­letve zöldség, illetve főzelékfélének neve­zeit anyag, illetve ezeknek valamely ter­méke, vagy készítménye, vagy kivonata. A zöldfélékben levő íz és vitamin tápanya-15 gok orvosilag nélkülözhetetlen tápanyagok, — a kellő egyesítéséből olyan ízletes olcsó néptáplálék készíthető, amely úgyszólván az ember számára szükséges összes táp­anyagokat tartalmazza. Érvényesül ez a 20 fokozott tápérték a fejlődő gyermek, a betegségből felgyógyult egyénnél. Az egész­séges embernél pedig abban az évszakban, mikor a természetben frissen nem találha­tók növényi alkatrészek, jól emészthető, 25 teljes ható és tápértékű olcsó néptáplálék. Mindezek mellett olyan eset nincs, ahol a zöldfélével kevert vitamintartalmú sajtnak ellenjavallata volna. Egy ilyen javított (gyümölcs, zöldség, 30 főzelékfélével kevert) vitamindús sajt elő­állításának példái: 1. példa: 500 g zöldpaprikát kipréselünk, átpaszírozunk, az így nyert folyadékot keverjük 1000 g kenősajthoz, végül a rosl-35 darabkákat is belekeverjük. 2. példa: 1000 g kenősajthoz (zsíros, fél­zsíros vagy száraz) paprika, retek vagy paradicsom kivonatát keverjük, melybe előzőleg vízben oldott vitaminokat kever­tünk. Ez utóbbival részint a fenti hatáso- 40 kat fokozzuk, részint a készítmény állandó hatótápértékét tesszük lehetővé. 3. példa: Az előbbi példa változata avval a módosítássá), hogy zsírban oldódó vi­taminokat is viszünk a sajtba. 45 4. példa: A kivonat anyagot és a rost részleteket a sajtkészítés különféle szakai­ban dolgozzuk bele. 5. példa: Az előbbi példák változata* avval a módosítással, hogy a friss növény 50 helyett szárított növényt, illetve konzer­vet, vagy ezeknek a készítményeit, kivo­natát dolgozzuk a sajthoz. 6. példa: Az előbbi példák avval a vál­toztatással, hogy paprika helyett más gyü- 55 mölcsöt (paradicsom,. retek, uborka, al- -mát stb.) használunk. 7. példa: Az előbbi példák avval a vál­tozattal, hogy különféle fűszereket is al­kalmazunk az! ízesítésre. 60 8. példa: Mesterséges íz- és illatanyagok és vitaminok a sajthoz való hozzákeveré­sével érjük el a kívánt ízt és táperőt. Ez esetben kisebb tápértékű zsírtartalmú sajt hatóértéke jelentékenyen fokozható. 65 9. példa: Az előbbi példák és azoknak a lehető változatai avval a módosítással, hogy tehéntejből készült sajt helyett juh, birka stb. vagy ezek keverékéből készült sajtot alkalmazunk. 70

Next

/
Thumbnails
Contents