126426. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fénymásolatok előállítására

Megjelent 1941. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LETRAS 126426. szám. IX/Í., (IX/e.) osztály. — K. 14957. alapszám. Eljárás fénymásolatok előállítására. Kalle & Co. Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Bíebrich. A bejelentés napja: 1939. évi november hó 24. — Németországi elsőbbsége: 1938. évi december hó 5. Diazovegyületekkel való fénymáso­lásnál pozitív fénymásolatok előállítá­sára általában kapcsoló diazovegyülete­ket, adott esetben azokomponensekkel 5 együtt használnak. Ismert továbbá nem kapcsoló fényérzékeny diazotermékek, az ú. n. diazoszulfonátok használata is. E vegyületek, melyek pontosabban arildiazo-N-szulfonátoknak nevezen­ío dők, diazoniumvegyületeknek szulfitok­kal, pl. nátriumszulfittál való reakciója folyamán keletkeznek. Effajta diazo­szúlfonátokkal az eddig ismert eljárá­sok szerint pozitívról csupán negatív 15 másolatok kaphatók. A találmány oly eljárás, melynél e diazoszulfonátokat pozitív másolatok előállítására használjuk. A találmány szerinti eljárásnak a diazotípiának a 20 technikában eddig használt egyéb el­járásaival szemben áz a nagy előnye, hogy az előhívást igen egyszerűen lú­gos oldatok vagy lúgos gázok haszná­lata nélkül foganatosítjuk. 25 A találmány értelmében oly fényér­zékeny rétegeket használunk, amelyek fényérzékeny diazoszulfonátot kapcso­lási komponenssel együtt tartalmaznak. Az effajta anyagot először minta alatt 30 megvilágítjuk, miáltal a diazoszulfonát a megvilágított helyeken elroncsolódik. Ezt követően az anyagot hevítéssel elő­hívjuk, amikoris a meg nem világított helyeken festék képződik. A találmány szerinti eljárásnál gon- 35 doskodnunk kell arról, hogy a diazo­szulfonátoknak megvilágítással való el­roncsolásakor közbensőleg keletkező kapcsoló diazovegyületeknek ne legyen alkalmuk arra, hogy a fénymásoló- 40 anyagban jelenlévő azokomponenssel kapcsolódjanak, mert ekkor a kapott másolatok alapja nem kívánt módon színeződne. A megvilágítás alatti fes­tékképződést a diazoszulfonát megfele- 45 lő megválasztásával, illetve a fényérzé­keny réteg pH-értékének helyes beál­lításával akadályozhatjuk meg. Előnyösen oly diazovegyületek N-szulfonátjait használjuk, amelyeknek 50 aránylag csekély a kapcsolási energiája, pl. oly diazovegyületek N-szulfonát­jait, melyek floroglucinnel csupán lú­gos közegben, nem pedig semleges vagy savanyú közegben kapcsolódnak. Elő­nyös továbbá, ha a kapcsoló diazove­gyületek, melyekből a diazoszulfonátok levezethetők, nagyfokúan fényérzéke­nyek. Pl. oly diazoszulfonátok alkal­masak, melyek a benzolsor oly para­aminodiazovegyületeiből vezethetők le, melyeknél az aminocsoportnak vagy az egyik, vagy mégjobb ha mindkét hid­rogénatomja alkilcsoportokkal van he­lyettesítve. Az alkilcsoportok lehetnek, 65 pl. metil-, etil-, propil- vagy izopro­pilcsoportok. Az egyik hidrogénatom álkilcsoporttal, ä másik aralkilcsoport­jtal.--pl. benzilcsoporttal is lehet he-

Next

/
Thumbnails
Contents