125861. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egészen lefölözött tejből yoghurtos aludttej előállítására

Megjelent 1941. évi január hó 15-én. ••I MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 125861. SZÁM. X/F. OSZTÁLY. T. G38S. ALAPSZÁM. Eljárás egészen lefölözött tejből yoghurtos aludttej előállítására. Tejtermelő és Ipari r.-t., Budapest. A bejelentés napja 1939. évi július hó 1. Älndttejet eddig általában telje« tejből, a tejnek m egal vadasáig való állva hagyá­sával állítottak elő. Az így előállított aludttejben azonban több-kevesebb savó íj válik szabaddá, mivel nem kívánatos (fe­hérje oldó) baktérium flórákat is tartal­maz, ami által az alvadék mennyisége ke­vesebb lesz, alatta pedig a savónak sok­szor nagy mennyisége van. Egészen le-10 fölözött tejből ilyen módon készült aludt­tejnél még feltűnőbb a fenti jelenség. Egészen lefölözött tejből eddig azért nem két:zítettek aludttejet, mert ez az eddig ismert módszerek szerinti készítmény 15 már ízlelésnél is üresnek, tartalomnélkü­linek látszott. Az ettől való idegenkedés folytán eltekintettek ennek készítésétől és nem látták kívánatosnak. ennek elő­állítását, de szerintünk, azért nem látták 20 kívánatosnak, mert nem sikerült a meg­felelő jó előállítás. A most bejelentett el­járással azonban sikerült a különben csekély értékűnek ismert egészen lefölö­zött tejet különösen népélelmezési szem-25 pontból olyan konzisztenciajúvá és már ízleléskor is nemcsak zamatossá, hanem tartalmasabbá is tenni, amely tulajdon­ságok az áru olcsóságánál fogva is, de meg egészségügyi szempontokból is (bélbe-80 tegségek) közikedveltté teszik. Különösen fontos a bejelentett eljárás szerinti készít­mény azok részére, akik' 'yog}iu, i«töis'ké-"" szítményeket a több-kevesebb zsírtarta­lom miatt/nem fogyaszthattak eddig.. Többféle kísérletezés lefolytatása után 35 i ájöttünk, hogy az egészen lefölözött tej­nek yoghurt kultúrával történő megal­vasztása útján nemcsak zamatos, üdítő, hanem már ránézésre is szép külsőt mu­tató, ízlelésre tartalmas készítményt nyer- 49 tünk, amely ízre, szagra teljesen a yog­hurtra emlékeztető májszerű alvadékból áll. Kísérletezésünk végső eredményeké­pen a találmány éppen azon alapul, hogy teljesen zsírtalan, tehát egészen lefölözött 45 tejből állítjuk elő yoghurt, kultúrával az aludttejet. A készítési eljárás a követ­kező: Hamisítatlan, egészen lefölözött tejet 1/ 10 részével besűrítjük, sí az így besüli- 50 tett fölözött tejet visszahatjuk, azután pedig 90—95 fokon pasztőrözzük. Pasztő­röziés után a tejet 45 fokra lehűtjük, s kb. 15—20 percig tartó állás után a kb. 2—3 fokkal csökkentett hőmérsékleten 1.2%- 55 nyi yoghurt kultúrával beoltjuk. Kísérle­teink tapasztalása alapján többet kell hozzáadnunk a yoghurt kultúrából, mint az általánosan ismert yoghurt előállítá­sánál. Gondos elkeverés után az így elké- 60 szített, egészen lefölözött tejet a szállí­tásra előkészített üvegekbe töltjük, két órán keresztül 40—45 fok hőmérsékleten nyugodtan; állni' hagyjuk, majd pedig 4

Next

/
Thumbnails
Contents