125569. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aszkorbinsavak előállítására

Megjelent 1940. évi december hó l(>-án. MAGYAR KIR A L YI %S§ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135569. SZÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — II. 10*563. ALAPSZÁM. Eljárás aszkorbinsavak előállítására. I. G. Farbe iiindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. mint dr. HéJferlch Biirekhardt tanár, Leipzig- jog-utódja. Pótszabadalom a 115994. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1939. évi március hó 16. .A 115.;>!)4. sz. íörzs.>z.abadíi]oni olyan el- dcnzálása — adott esetben alkalmas oldó- iu járást ismertet, mely szerint aszkorbin- szerekben — az, alkalikus kondenzáló.-ze savaka.1 KÜoxil-avé-ztci rk.nek alkalikus rek, mint pl. nátriumhidroxid, káliunicia­közeíibi'ii aidocukrokka! való kondenzálá- nid, káJimnkarbonát, nátviumalkoholát, sá.val állítunk elő. A találmány tovább- szerves bázisok, mint pl. piplTidin befo­i'ejle^ztéscikéiit ií«;y találtak, hojíy a kon- lyása alatt a következő egyenletnek mejj- lü denzálást mev.oxalsavésvíerek alkalmizá- felelően akként megy vejibe, hogy cmel­sával is foganatosíthatjuk. A redukáló lelt az és/tércsoportokat is els/.appanosi<­ablc-ukor és a mezoxálsnvészler eme kon- juk és a inezox-'dsav egy CO? tiyäke lehasad. 20 H 011 H. \ / : / co, H OH H H / {" ' R Hü. H^C — C -_ fc _._.. c — c — c / ' c - - c 0 OH OH H OJH 0^ + ^0 ,0 • 1<! (1-glukoz mezoxálsavésztpr HO.HjC — H H OH H C — c C — 0 - C < = C — C : OH OH H OH OH 0 0 d-íílukoheptoaszkorbinsíiv. A. szabad aldocukrok helyett ezeknek „,i ,., M ,. •,,. , , .-i „++ , , .. ., . ,, , , .. , ft'lukoz, stb. továbbá, pl. az ace-tilezett oly származékait is a]kalin,azbat;]uk, me- ., .. ., , ,,, , „ ,, . ,T . 25 lyek alkalikus s/tu-ek behatása alatt sza- nldoinavmtnlek (lásd /omplcn en Kiss SO b»MÍ aldoeukrokká alakulnak ál. E célra Berichte tier Deutschen C 'hem i seh en (Je-uikaimasak az aidoeukrok acetüszármazé- Seilschaft 60, (11)27), 165. a következő, kép­kai, mint tetraacetilarabmnz, penta;u-e1il- leteknek megfelelően:

Next

/
Thumbnails
Contents