125408. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új kondenzálási termékek előállítására

Megjelent 1940. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRAS 125408. SZÁM. IV/h/2. (XIV/e.) OSZTÁLY. — C. 8291. ALAPSZÁM. Eljárás új kondenzálási termékek előállítására. Gesellschaft für Chemische Industrie iti Basel cég-, Basel. A bejelentés napja 1939. évi október hó 10. 1. Az,t találtuk, hogy iij kondenzálási termékekhez juthatunk, ha 1 Mol a. a'-di­halogénétert olyan karbonsavamid 1 Mól­jával hozunk össze, mely a karbonamid-5 csoport nitrogcnatomján legalább egy sza­bad hidrogénatomot, továbbá esetleg na­gyobb molekulájú alifás vagy cikloalifás maradékot tartalmaz, azután pedig a kon­denzálási termék egy halogénatomját old-10 hatóvá tevő vagy az oldhatóságot fokozó csoporttal cseréljük ki, vagy ilyenné ala­kítjuk át, •a) a. a'-dihalogénétcrként pl. az «, «'­diklórdimetilétert, .alkalmazhatjuk. In A- karbonrtiiuidcsoport nitrogénatomján legalább egy szabad hidrogénatomot tar­talmazó karbonsavamidok, pl. alifás, cikloalifás vagy aromás karbonsavakból, így az undecilém-, laurin-, palmitin-, sztea-20 liiii- vagy olajsavból, gyanta- és naftén­savakból, klórecet-, diklóreeet-, a-bróm­laurin,-, gli-kol- vagy tejsavból vezethetők le. Tgy pl. sztearinsavamidot, sztearinsav­-N-inetilamidot, szifearmsavamilidet, sztea-25 ríinsav, o7 toltuididet alkalmazhatunk. b) Az, am id ok és az, a. a'-dihalogénétorek közöiti reakciót a termékeknek szobáhő­méirsiékleten vagy fokozott hőmérsékleten, pl. 50—300 C°-on esetleg oldószerek, így 30 aceton, dioxám, kloroform, széntetraklorid, benzol jelenlétében végzett összekevercsé­vel vihetjük véghez, amikor is a kezelést, illetőleg a melegítést a halogénhidrogén. lchasadásának befejeztéig folytatjuk. 85 c) A karbonsavamid és- az x. a'-dihalo­généter kondenzálási termékének halogén­atomjai, vízoldhadóvá tevő csoporttal is­mert módszerekkel cseréljük ki. így vala­mely halogénatomot pl. tercier aminők addicionáltatásával alakíthatunk át víz- 40 oldhatóvá tevő csoporttá, nevezetesen kvaterner •amímoniumcsoporttá. Az ilyen addicionáltatást pl. szobahőmérsékleten, vagy fokozott hőmérsékleten, esetleg oldószerek jelenlétében végezhetjük. A 45 legalább egy reakcióképes halogén­atomot tartailmazó reakciótermékeket nát­riumtioszulfáttal vagy más tiosziiifátok­kal «szobahőmérsékleten vagy fokozott hő­mérsékletem esetleg oldószerek, így víz, 50 alkohol, aceton és keverékeik jelenlétében is összehozhatjuk. Bevezethetünk. sóalak­ban ugyancsak vízoldhatóságot kölcsönző tiokarbamidmaradékokat is, ha a fent­em lített reakcióképes balogénatomokat 55 tartalmazó kondenzálási termékeket tio­karbamiddal, esetleg oldószerek, így jég­ecet jelenlétében, pl. 80—1.00 C-011 hozzuk behatásra. 2. Továbbá azt találtuk, hogy ugyaiir 60 csuk új kondenzálási termékekhez jut­hatunk, ha 1 Mol primer karbonsavami­dot 1 Mol helyett legalább 2 Mol a, a'-di-1'ialogén.alkjlét érrel hozunk össze. Leg­alább egy, alz. így kapható kondenzálási 65 termékekben jelenlevő halogéna-tomot is­mert módszerekkel vízoldhatoságot köl­csönző vagy fokozó csoporttá alakítha­tunk át. a) A megelőző bekezdésben említett, ki- 70 indulási anyagokul alkalmazandó karbon,­íavamidok az la alatt ismertetett ami­dokhoz hasonlóan az alifás, aromás, kever­ten alifás-aromás, cikloalifás vagy hetero-

Next

/
Thumbnails
Contents