124698. lajstromszámú szabadalom • Szivattyú

Megjelent 1 940. évi szeptember hó 16-áu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124698. SZÁM. Vjd/2. OSZTÁLY. — V. 3793. ALAPSZÁM. Szivattyú-Haiideisaktiebolaget Vídar cég1 Stock holm. A bejelentés napja 1938. évi szeptember hó 17. Svédországi elsőbbsége 1937. évi szeptember hó 28. A találmány dugattyús szivattyú, mely­nél a közeg, pl. tüzelőanyag, egyeítlein szi­vattyúhengeirből, egymás után, különböző fogyasztási helyekhez, pl. befecskendezéses ft égési erőgépek beíecskendezéjsi fúvókáihoz szállíttatik. A nyomólöket alatt a közeg a szivattyúkamrában nyomás alá kerül, melynek hatására a dugattyú, valamiint henger csatornáin át, az egyes szállító vei-10 zetékekbe kerül. Eközben a szivattyú du­gattyúja a közegnek fokozatosain csökkenő térfogatát kell, hogy mozgassa, mert va­lamely égési erőgép hengereibe egymást követő befecskendezésekhez való tüzelő-15 anyagot egyetlen szivattyúhenger töltésér b!ő|ll vételezzük el. Emellett azonban nehéz­ségeket okoz a mindenkor szállítandó tü­zelőmennyiségek oly pontos leniérése, hogy minden egyes fogyasztási helyhez ugyan-20 annyi tüzelőanyag jusson, mint a többihez. A találmány a szállítást megjavítja. A találmányt alább égési erőgép hen­gerébe tüzelőanyag befecskendezése nyo­mán ismertetjük. Az 1. ábra e célra alkalmas egyliengeirű szi­vattyú metszete a 4. ábra I—I vonala szel­rint. A 2. és 3. ábrák metszetek a 4. ábra II—IL, illetve III—III vonala szerint. A 4. ábra a szivattyú fölülnézete. Az 5. és 6. ábrák diagrammok. A 7. ábra a szivattyú hengere és dugattyúja egy részének kifejtésié. A > 8. és 9. ábrák részletrajzok. A 10. ábra nyomóvezetékek elrendezését fö­lülnézetbem szemlélteti. Az (1) házban elhelyezett (2) szivattyú­hengerben (1. ábra) (3) dugattyú mozog. 25 30 35 A nyomólökietet a (6) bütyöktengelyre ékelt (5) bütyök létesíti a (4) verőszer- 40 kezet közvetítésével, a szívólökebat pedig a (25) rugó. Az, (5) bütyök az (5c) nyíl irányában forog. A (3) dugattyúban (21) és (22) tüzelőanyag-csatornáik vannak; (19) kivágásán vezérlő és szabályozó élek van- 45 nat k kialakítva. A (2) szivattyúhengerben a (10a, 10b) (1. ábra) és (10c, lQd) (|3f ábra) nyomócsatornák (lOaa—lOdd) torf­kolatai különböző axiális síkokban és színi­tekben fekszenek. E csatornák a négy (13a 50 —13d) nyoiinószelephez vezetnek, melyeié­hez az égési erőgép (17) hengereibe tor­koló (1. ábra) (16) lüzielőanyag-befccsken­dező fúvókakhoz vezető (14a—14d) nyomóf­vezetékek csatlakoznak. A (2) szivattyúheiu- 55 gerben (20a, 20b, 20c, 20d) túlfolyó csa­tornák is vannak (2. ábra), melyek a (2)/ henger és az (1) ház között létesített (30e) tehermentesítő kamara útján közös (30) tehermentesítő vezetékkel köztelkednek. A tsn (30) 'vezeték a (10a—lOd) nyomóvezetékek­ből visszaáramló tüzelőanyagot pl. tüzelő­tartályhoz vezeti. A szállított mennyisé­geket, pl. a gép terhelésének méirtékéiban, ismert módon, a (3) szivattyúdügattyúnak 65 a (31) szabályozó rúddal létesített elfor»­gatásával szabályozzuk. A szabályozó rú­don fogak vannak, melyek egy (32) fog­szegmens fogaiba kapcsolódva, a rúd el­mozgatásakor a szivattyú (3) dugattyúja- 70 val a (3c) csap útján összekötött (32) for gas szegmenst elforgatják- Ez utóbbi a szivattyútok (la) kivágásaiban csúsztátha­tóan van ágyazva. A (31) rugónak pályá­ján való eltolásakor a (32) fogas szegmens 75 és a vele kapcsolt (3) dugattyú bizionyols

Next

/
Thumbnails
Contents