124246. lajstromszámú szabadalom • Palack

Megjelent 1Ö40. évi augusztus hó 1-éu. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 124246. SZÁM. XVIII/d. (XVII/e.) OSZTÁLY. — K. 14738. ALAPSZÁM. Palack. l)r. Katona Fülöp építészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1939. évi március hó 31. Ismeretes a sörös- és ásványvizes palac­koknak az a nagy hátránya, hogy az első fogyasztás után a palackban visszamaradt ital, akármyilen j ól van is bedugaszolva, 5 zamatát elveszti. Ennek az az oka, hogy a szénsav, melynek az ital üdeséget kö­szönheti, «z italból elillan és a palack üres részét — annak levegőjével össze­vegyülve — megtölti. 10 Ha a palackot, továbbfogyasztás vé­gett, ismét kinyitjuk legelőször ez a szén­savval telített levegő fog eltávozni és ha a fogyasztás megszakításával a palackot ismét lezárjuk, a palack üres részébe tel­löjesen friss levegő kerül, mely ismét el fogja vonni az italból a szénsav tekin­télyes részét. Minél többször nyitjuk és zárjuk így a palackot, a szénsavveszteség folytán, annál élvezhetetlenebbé válik oz 20 ital és ez az állapot még inkább rosszab­bodik, ha ivás közben a palackot elfelejt­jük ismét lezárni. A technika mai állása mellett ezt a hátrányt kiküszöbölhetetlennek tartották 25 azért, mert a palack kinyitását, ha belőle inni akarunk, nem lehet elkerülni." A találmány azonban ezt a hátrányt maradék nélkül kiküszöböli azáltal, hogy az egyszer már a palackba került levegő 30 abból már csak akkor tud eltávozni, ha a palackot fenékig kiürítettük úgy, hogy f> szénsavveszteség egészen jelentéktelen és így íz ital végig üde és friss marad. A mellékelt rajz 35 1. ábráján a palack egyik kiviteli alak­jának hosszmetszete, 2. ábráján pedig keresztmetszete lát­ható, a 3. ábra egy más kiviteli alaknak a ke­resztmetszete. 40 A palack felül és alul zárt, üres (1) henger, köralakú keresztmetszettel. A palack felső (2) fedőjének szélén felül és alul nyitott (3) kifolyócső halad keresztül, még pedig úgy, hogy a cső külső fala 45 egész hosszában a palack köpenyének belső felületével érintkezik. Ez a kifolyó­cső egészen a palack fenekéig ér, de alsó végén ferdén el van metszve, miáltal a cső oldalán nyílás támad, melyen keresztül a 50 cső tartalma a palack belsejébe hatolhat és megfordítva, A (3) kifolyócső alsó vége egyenesen is ellehet vágva, mely esetben a cső olda­lán kell külön nyílást létesíteni. Lehet az 5& alsó véget valamivel a fenék fölé is helyezni és a palack belsejével való közle­kedést ilyen úton megoldani. A találmány lényegét az a körülmény képezi, hogy a kifolyócső a palack szélén 60 van elhelyezve, mert ezzel lehetővé tesz­szük, hogy 1. a palackban levő levegő onnan sem kidugaszolt állapotban, sem az ital ki­öntése alkalmával el nem távozhat, 65. 2. kiöntéskor csak a kiöntött ital köb­tartalmának megfelelő friss levegő hatol­hat a palackba. Kiöntéskor azonban azt a szabályt kell betartani, hogy a palackot — amint az 70 eddig is történt — megdöntjük és közel vízszintes helyzetben -tartjuk, de úgy, hogy a (3) kifolyócső a palack belsejében legfelül legyen, azután a palackot, az ital folyásának arányában, lassan hossz- 75-tengelye körül forgatjuk úgy, hogy ennek

Next

/
Thumbnails
Contents