124246. lajstromszámú szabadalom • Palack

2 124246. következtében a lefolyócső mindig lejjebb kerül, míg végre a legmélyebb helyzetet éri el, amelyben a palack már teljesen kiürült. (4., 5. és 6. ábrák). 5 Célszerű a palack tejes megtölthetése érdekében a palack (2) fedelének közepén vagy szélén a szokásos töltőnyílást is al­kalmazni, mely azonban állandóan zárva (bedugaszolva) marad és amelyet csak a 10 palack megtöltéséhez kell kinyitni. A (3) kifolyócsövet úgyis lehet alkal­mazni, hogy az a palackon kívül marad­jon, ez esetben alsó vége külön ág segít­ségével van a palack belsejével összekap-15 csolva. Olyan megoldás is lehetséges, melynek rajza a 3. ábrán keresztmetszet­ben látható és melynél a palack belső oldalán végigmenő (5) horony van alkal­mazva, mely a (6) lemezzel van légmen-20 tesen letakarva. A találmány szerinti palack majdnem teljesen megakadályozza a beléje tölöttt ital fogyasztásánál a szénsav elillanását még akkor is, ha többszöri megszakítással fogyasztottuk is el azt és ezzel lehetővé 25 teszi az eddiginél sokkal nagyobb palac­koknak forgalombahozatalát és kiterjed­tebb használatát is, mert bennük az ital többször megszakított fogyasztás mellett sem válik élvezhetetlenné. 30 Szabadalmi igénypontok: 1. Palack, jellemezve belső fafelülete mentén végighaladó, fedelén is át­hatoló és egészen a fenékig vagy ahhoz közel érő, felül és alul nyitott 35 (3) kifolyócsővel. 2. Az 1. igénypont szerinti palack kivi­teli alakja, azzal jellemezve,' hogy a (3) kifolyócső a palack külső falának mentén van alkalmazva. 40 3. Az 1. igénypont szerinti palack kivi­telialakja, jellemezve a palackfalának belső felületébe mélyített, a fedéltől a fenékig érő horonnyal, valamint az ezt letakaró lemezzel. 45 l rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnlk István m. kir. szab. bíró. Pallas-nyomda, Budapest, V., Honvéd-u. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents