124116. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárfék

Megjelent 1940. évi júlhis hó 15-én. IAGYAE KrR ^ LYI í^öS SZABADALMI BffiŐSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 124116. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — J. 3643. ALAPSZÁM. Kerékpárfék. Ifj. Jakab Imre asztalos, Cegléd. A bejelentés napja 1935. évi december hó 16. Az eddig használatos, Bowden-huzallal működtetett kerékpárfékek annyiban hát­rányosak, hogy rövid időn belül haszna­vehetetlenné válnak és a gumiabroncsot 5 rongálják. A találmány szerinti kerék­. párfék megszünteti e hátrányokat, ameny­nyiben tartós, megbízható és a gumiab­roncsot nem rongálja. A találmány szerinti fék olyan kerék­párhoz való, amelynek hátsó kereke is­in mert módon szabadonlfutóval és kontra­fékkel van felszerelve. E fék egyik alkat­része a hátsó kerék lánckerekével mereven összekötött, egyik oldalán nyitott dob, amelynek belső palástfelületén több, a ke­lő rület mentén egyenletesen elosztott üt­köző és oldalfalán központos nyílás van, amely nyíláson az, agy meghosszabbítását alkotó fékgyűrű nyúlik ki. A fék másik, működtető alkatrésze a hátsó kerék ten-2<) gelyén helyet foglaló, a dob nyitott olda­lát fedő, fékszalagot hordó, húzókaros féktárcsa, amelynek a dobba nyúló, a fék­gyűrűnél nagyobb átmérőjű, hasítékos gyűrűje van; a gyűrű hasitékában a 2.r > gyűrű belső felületén felfekvő, a féksza­laghoz erősített csúszka van elrendezve, amelyben rugó hatása alat álló, az, ütkö­zőkkel együttműködő kilincs van ágyazva. A találmány szerinti fék részleteit ós 30 működési módját a rajz kapcsán ismer­tetjük, amely a fék példaképpeni kiviteli alakját mutatja. A rajzon az 1. ábra a dob oldalnézete, nyitott ol­dala felől (a 6. ábra jobboldaláról) nézve, 35 eredményes vonallal ábrázolt féktárcsá­val; a 2. ábra ugyanez a nézet meghúzott fék­tárcsával ; 3. ábra a féktárcsa belső oldalának né­zete és részben metszete, ahol a féktárcsa 40 az, 1. ábrán látható helyzetéhez képest 180°-kal lefelé van fordítva; a 4. ábra a féktárcsa elölnézete, az 5. ábra pedig annak függélyes kereszt­metszete; a 45 6. ábra a hátsó kerék agyának és ten­gelyének elölnézete és a fékdob függélyes metszete. A hátsó kerék 1 agyával ismert (nem ábrázolt módon a 14 lánckerék van 50 szabadonfutó, kontrafékes kapcsolatban (6. ábra). A 14 lánckerékkel az egyik oldalán nyitott 2 dob van egyesítve, amelynek belső palastfelületéből négy S ütköző áll ki (lásd 1. és 2. ábrát is). A 55 dob oldallapján központi nyílás, van, amelyen az agy meghosszabbítását alkotó, 3 tárcsás 4 fékgyűrű nyúlik ki. A dob nyitott oldalát a hátsó' kerék (5) tengelyén helyet foglaló 6 féktárcsa 60 (1—5. ábra) fedi, amelyből a 7 kar nyú­lik ki. A 7 kar a kormányrúd közelében végződő vonószervvel (rudazattal, huzal­lal) van összekötve, amelynek segítségé­vel a fék működtethető. A 6 féktárcsa- 65 uak a 2 dobba nyúló, 9 hasítékos 6a gyűrűje van. A 9 hasít éfcban a 6a gyűrű belső palástfelületén csúsztatható 12 csúszka van elrendezve. E csúszká­ban van a 11 rugó hatása alatt a hasi- 70 tékon át kinyúló 10 kilincs ágyazva, amely az alább leírandó módon a 8 üt­közőkkel működik együtt. A csúszka,

Next

/
Thumbnails
Contents