122907. lajstromszámú szabadalom • Egyensúlykerék, illetve kerékpár

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BIKÓSÁÖ SZABADALMI LEIRAS ísaoo1 ?. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. — K. 14732. ALAPSZÁM. Egyensúly kerék, illetve kerékpár. Dr. Katona Fülöp épitészméi'nöb, Budapest. A. bejelentés napja 1939. évi március hó 23-ika. A tallálmány tárgya kerék, illtetve ke­rékpár, melynél a kerékpározó egész súllyá a hátsó nagy kerékre átvihető, még pedig egy kétkarú emelő közvetítésével!, 5 melynek alátámasztási pontja a hátsó ke­rék tengelye, rövidebb karjának végén a kerékpározó álil, hosszabb karjának végé­hez pedig az elsői kis kerék és a reásizerelt kormányrúd csatlakozik, úgy, hogy a kor-10 mányrúd saját hossztengellyé körül for­gatható. Az ilyen kerékpáron a kerékpá­rozó igen könnyen és egyszerűen tudja mozgás közben súlyát úgy eltollni, hogy az ellsiő) kis kerék a levegőben emelkedik iö és a kerékpározás csak a hátsó kerékkel) történik, tehát az eddigiínéi! sokkal gyor­sabban. Söt vain a találmánynak olyan kivitellé is, melynél az első! kis kerék tel­jesen hiányzik. 20 A tallálmány egyik példaképpeini kivi­tellé a mellékelt rajz 1. ábráján oldalnézetben. 2. ábráján pedig keresztmetszetben lát­hatói. A 25 3. ábra már kiviteli alakot mutat, ugyan­csak oldalnézetben, a 4. ábra viszont ugyanezt felülnézetben. Végre az 5., 6., 7. és. 8. ábrák szerinti kivitelnél 30 mely csak vázlatos oldalnézetben van be­mutatva, az ellső kerék teljesen hiányzik. A (1) deszka olyan kétkarú emelő gya­nánt működik, melynek alátámasztási pontját a (2) függesztő vas közvetítése 35 melllett a (3) hátsó kerék (4) tengelye képezi. A deszka úgy van középen kivágva, hogy a kivágásban a (3.) kerék eillférjen és foroghasson. Az (1) deszka függesztőlvas nélkül is közvetlenül támaszkodhatik a (4) tengelyre. 40 Az (1) kétkarú emelő rövidebb karja úgy van kiképezve, hogy annak (5) végére a kerékpározó ráálllhasson, hosszabb végé­hez pedig a (6) kormányrúd van kap­csolva, melynek .alsó villaszerű részére a 45. (8) ellső kerék, (7) tengelye körül forgat­hatóan van szerellve, A kapcsolás az (1) deszkával! ismert módon törtettük, a ki­viteli példa szerint úgy, hogy a (6) kor­mányrúd az (1) deszkát keresztüli döfi és 50-ahhoz saját hossztengellyé körül forgat­hatóan vatn erősítve. A kerékpár mozgatása úgy történik, hogy a (9) keresztrudat megfogjuk, egyik lábunkkal az (1) deszkára, közel annak 55-(5) végéhez, úgy rálépünk, hogy másik még a földön lévő lábunk a kerék másik oldalára kerüljön. Ezzel a másik lábbal azután előre lendítjük a kerékpárt. Amíg a deszkán Ilevő lábunk a hosszabbik karon, 60* vagy a rövidebb karon ugyan, de nagyon közeli) a hátsó kerék tengelyéhez, nyug­szik, az elsői (8) kerék a földön fog mo­zogni, de mihelyt lábunk, illetve testünk, megféllelő mozgatásával, ami azért könnyű, 65-mert kezünk a kormányrúdba kapaszkod­hatik, a test súlypontját a rövidebb kar vége felé eltoljuk, az első kerék a leve­gőibe emelkedik és a kerékpározó csak a hátsó keréken haliad előre, mindad(dig|, 70 míg akár azért, mert a kerékpárnak új 'lendületet kíván adni, akár pedig azért, mert a kormánnyal irányt akar változtatni, az ellső kereket ismét a földre vissza­nyomja. 75

Next

/
Thumbnails
Contents