122848. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági berendezés kerékpárok ellopásának megakadályozására

Megjelent 1940. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZAB4DALMI BTRftSAG SZABADALMI LEIRAS I 122848. SZÁM. XX/c. OSZTÁLY. — L. 7546. Biztonsági berendezés kerékpárok ellopásának megakadályozására. László Elemér g-éplakatos mester, Győr. A bejelentés napja 1938. évi április hó 11-ike. A találmány biztonsági berendezés ke­rékpárok ellopásának a megakadályozá­sára, amelynek az isimért, hasonló célokra való szerkezetekkel szemben az az előnye 5 van, hogy többirányú biztonságot nyújt és pedig először a kormányt biztonsági zár­ral (megrögzítheti,, másodszor az első; ke­rék forgás, elleni rögzítésiét is; lehetőivé te­szi és végül a biztonsági zár kulcslyukát 10 illetéktelen kulcsbiedugás ellen is biztosít­hatja. A találmány szerint ezt olyan záróbe­nendezéssel érjük el, amelynek a vázon helytállóan megerősített, zárónyugasizokkal 15 ellátott szerve és a kormánnyal össze­kötött forgórészem szilárdan megerősített, zárt helyzetben a nyugaszoknak valaimie­lyikével nigóhaliás alatt kapcsolódó és ez­zel a kormányt rögzítői retesszel bíró re-20 tiesz^zárja van. A zárónyugaszokkali ellá­tott szerv előnyösen kerületén a nyugatszor kai alkotó' nyílásokkal vagy beugrásokkal ellátott, a váz mellső, a kormányrudat mia^ gában foglaló, részén megerősített gyűrű, 25 míg a reteszzár előnyösen a gyűrűhöz su­gárirányban elrendezeit csőálakú tokból és az abban dugaityúsizeírűién vezetett, elforgás ellen biztosított, rugó. által a nyugaslzok felié nyomott reteszből áll. 30 A záróMteszt olyan kulcs oldja, amely­nek szabad végéin nyitási irányban való. elforgatás által a rétesszel kapcsolatba hozn­hatói kampója van, miásik részén pedig a tok szájnyílásában kialakított bajoneiltzár-35 szerű nyugaiszokkal együttműködő sugár­irányú csapjai vannak, amelyek a kulcs nyitási irányban való elforgatásával a kulcs egyidejű tengelyirányú elmozdulását és ezziel együtt a vele kapcsolódó retesz nyitását előidézik. 40 Az elsiői kerék forgás elleni rögzítését a ijálálniány szerint a fék segítségével úgy érjük el, hogy a záróifogakkai ellátott fék­rúd a zárótokban ós a záróreteszben ki­alakított nyíláson át van vezetve és a re- 45 íesznyílás hátsói falának zárt retesznél a fékrúd zárófogaival kapcsolódó zárófog­saerű kiugrása van, mimielleit a zárófogak úgy vannak kialakítva, hogy a fékrúd le^ felé való mozgásait megengedik, de fel- 50 felé való. mozgását megakadályozzák, úgy­hogy a fékemieltyű meghúzásával a "fék behúzott, illetve a kereket fékező állapot­ban marad. A célból.:, hogy a találmány szerinti bizh 55 ionsági zárait illetéktelen ki ne nyithassa, ai záron a kulcsnak hívatlan által a zárba való. hedugásának megakadályozására valói, miaigában véve isimért szerkezet van el­rendezve. 60 További előnye a 'találmány szerinti h&r rendiezésnek imé|g az, hogy a retesz-zár kulcsa a névtábla vágy igazolójegytábla hordozójaként van kialakítva és pedig elő­nyösen úgy, hogy a tábla a kulcs szára- 65 val úgy van csuklósan összekötve,, hogy a tábla a retesz nyitott helyzetében a zár­tok mellé forgatható s így ebben a hely­zetben a kulcsnak a kerékpár használata közbeni szándékoliátlan elfordulását meg1 - 70 gátolja. A rajz a találmány szerinti berendezés, egy példaképpeni kiviteli alakját tünteti fel és pedig az 1. ábra elölnézetben, a 75 2. ábra oldalnézetben, a

Next

/
Thumbnails
Contents