122360. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a telített vagy telítetlen ciklopentanopolihidrofenantrénsorozat gyűrűketonjainak előállítására

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIEŐ8Á6 ZABADALM1 LEIRAS 122360. S5?ÁM IV/li/1. (IV/h/2.) OSZTÁLY. — C. 5119. ALAPSZÁM. Eljárás a telített vagy telítetlen ciklopentanopolihidrofenantrénsorozat gyűr ükét ónjainak előállítására. Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel cég", Basel (Svájc). A bejelentés napja 1938. évi július hó 21-ike. Svájci elsőbbsége 1937. évi július hó 22-ike. Azt találtuk, hogy a telített vagy telí­tetlen ciklopentanopolihidrofenantr én­sorozat gyűrűketonjaihoz juthatunk, ha e sorozatnak olyan származékaiban, me-5 lyek az oldalláncokban a gyűrűhöz ké­pest a, ß, illetőleg ß, y helyzetben több­szörös szén-szén kettős kötéseket tartal­maznak, a szabad szekunder gyűrűkarbi­noícsoportokat, esetleg az elóíorduló há-10 romszoros kötéseknek kettős kötésekké való redukálása után oxidáló vagy de­hidrogénező szerekkel, esetleg a gyűrű kettős kötéseinek átmeneti megvédése mellett, ketocsoportokká alakítjuk át. 15 Ha az oldalláncok acetilénkötéseit eti­lénkötésekké akarjuk redukálni, akkor a kiindulási anyagokkal, pl. fémeket, így alkálifémeket vagy cinket savakban, mint amilyen ecetsav, alkoholokban vagy ned-20 ves éterekben, továbbá amalgámokat, pl. alkáliamalgámokat hozunk behatásra. A redukálást elektrolitos úton is vagy kata­litosan serkentett hidrogénnel, pl. nikkel, kobalt, réz, vas, platina, palládium, krómsók és máseffélék jelenlétében végez- 25-hetjük. A kiindulási anyagok szekunder hidro­xilcsoportokat a gyűrűkön kívül az oldal­láncokban is, valamint további helyette­sítőket tartalmazhatnak, így pl. helyet- 30' tesített vagy helyettesítetlen primer és tercier hidroxilcsoportokat, amino- vagy szénhidrogéncsoportokat, továbbá halo­génatomokat, ketocsoportokat és enol­származékaikat vagy helyettesített sze- 3B kunder hidroxilcsoportokat. Kiindulási anyagokul különösen említjük a pl. a gyűrűvázban telített vagy telítetlen, 3-, 11-, 12- és/vagy 17-heiyzetben hydro- • xilezett vagy részben még aciioxi-, al- 40 koxi-, keto-, halogéncsoportokkal vagy máseffélékkel helyettesített, etio-kolán­ból, pregnanból, ösztranból, hidroösz­tranból vagy izomerjeikből levezetett olyan vegyületeket, melyek a négygyűrű í5 alkotta váznak tetszőleges helyzetében, pl. a 17-es vagy 3-mas helyzetben pl. az alábbi oMalláncokat tartalmazzák: 50

Next

/
Thumbnails
Contents