122341. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés képek reprodukálására

Megjelent 1939. évi december hó 1-én. MAtíYAK KISÍLYI #^ä% SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 122341. SZÁM. IX/e. OSZTÁLY. — JP. 8788. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés képek reprodukálására. Photo-Eleetrograph Limited cég, London, mint Fráter John Purvis Osterley-i lakos jogutódja. k bejelentés napja 1936. évi július hó 1-je. Nagytaritánniai elsőbbsége 1935. évi július hó 4-ike. A találmány eljárás és berendezés ké­pek reprodukálására fényelektromos esz­közökké!. Az új eljárással és berendezés­sel a kép akármilyen nagyításban és 5 színben vagy színekben reprodukálható. A találmány értelmében az eredetiről, levélt kép villamos vezérlésű festékszóró segítségével önműködőim reprodukálható. A festékszórót fokozatosan végigvisszük a lo reprodukálásra való felületen, miközben a fényelektromos készüléket hasonló mó­don az eredeti kép felületén jártatjuk,, hogy a festékszórót közvetlenül vagy köz­vetve vezérelje, olyképpen, hogy a festék­l;> szóró a világosabb és sötétebb helyeknek az eredeti képen való eloszlása szerint több vagy kevesebb folyadékot szórjon a repro­dukálásra használt felületre. A találmánynak megfelelő^ berendezés 2fi eszerint a reprodukálandó eredeti képel rendszeresein végigtapintó fényelektromos szerkezetet és evvel közvetlenül vagy köz­vetve vezérelt, a reprodukciós felületen az: eredeti kép letapintásával szinkronizmus­:>;, ban és összehangzásban végigvezetett fes­tékszóró^ alkotta reprodukáló szerkezetet foglal, magában. Az eredeti kép letapintott részének megvilágítását célszerűen folyton meg-megszakítjuk, hogy aránylag hagy 30 szaporasággal ingadozó elektrouiindítóerőt vagy áramot kapjunk, melyet elektroncsö­vekkel felerősítve a festékszóró szelepének vezérlésére használunk, úgyhogy a festék­szóró midenkor olyan mennyiségben szór 3."> tintát vagy más folyadékot a reprodukciós felülelre-, amely az eredeti képnek a fény­elektromos szerkezettel éppen kitapintott részén a fény és árnyék eloszlásának meg­felel, v A tintát vagy festéket közvetlenül a re- 40 produkciós felülelre szórathatjuk, de pl.oly esetekben, amikor sok egyenlő nagyítású reprodukció készítendő, a berendezést nyomtatólemezek vagy effélék előállítására használhatjuk, amelyekkel azután a ki- 45 vánt számú lenyomatot nyomtatás útján állathatjuk elő. Ez esetben a szórópisztoly- -lyal gumit, kenőét vagy olyain egyéb szent szóratunk cinklemezre, litografáló kőre vagy hasonló nyomtatólemezre, amely a 50 nyomtatófesték tapadását a lemezen vagy kövön meggátolja, úgyhogy a lemezt vagy követ azután levonatok előállítására hasz­nálhatjuk. A találmánynak megfelelő berendezés, 55 egyik kiviteli alakjában az eredeti képet forgatható dob vagy henger külső felüle­tén feszítjük ki. E hengerrel hajtási kap­csolatban van a reprodukálásra használt papírlapot vagy effélét viselő' másik hen- 60 ger. Mindegyik henger mentén vezetősínek terjednek, amelyeken, a hengerméretekkeli arányos, egyenletes sebességgel egy-egy ko­csi jár, melyeknek egyike az eredeti leta­pintására való fényelektromos rendszert 65 hordozza, másika pedig a kép reproduká­lására való villamos vezérlésű festékszórót viszi magával. A fényelektromos szerkezet célszerűen tokba zárt fényforrást, pl. vil­lamos lámpát, az ebből kisugárzó fényt 70 sűrítő és a végigtapintandó kép elemi fe­lületrészére vető vetítő berendezést, továbbá az eredeti kép megvilágított íelületrészé­ről visszaverődő vagy szétszóródó fényt

Next

/
Thumbnails
Contents