122306. lajstromszámú szabadalom • Géppel varrott, szurkolt és ragasztott kefe

Megjelent 19IÍÍ). évi december hó 1-éii. MAG YAK KIRÁLY SZABADALMI BTKÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 122306. SZÁM. XX/e. OSZTÁLY. — K. 14453. ALAPSZÁM. Géppel varrott, szurkolt és ragasztott kefe. Korcsmáros Dániel kefekötő, Cibakháza. A bejelentés napja 1938. évi június hó 20-ika. Az eddigi eljárás szerint a szurkolt és ragasztott kefék készítése úgy történt, hogy a kefeszőrből csomókat készítettek és azokat ragasztották be szurokkal vagy 5 más ragasztószerrel a kefefában előre el­készített fúrott lyukakba. Ennek az eljárásnak a csomókészítés­seljáró fáradságos és hosszantartó műve­leten kívül még az volt a hátránya, hogy to az egyes csomókat külön-külön kellett beültetni, beragasztani a kefe fájába» ami pl. a szokásos festőkefénél (korong­ecsetnél) azt jelentette, hogy a kefét száznál is többször kellett kézbe venni, SÓ míg az összes csomókat beragasztották. A találmány e szurkolt és ragasztott kefék, gyártását egészen új alapokra he­lyezi és lehetővé teszi azt, hogy sokkal gyorsabban kifogástalan árut kapjunk, -° mely minden célra épúgy alkalmas, mint az eddigi csomózott kefék. A találmány szerinti kefének, az a fő jellemzője, hogy fájába a szőröket nem csomókban, hanem szalagban visszük be. -5 Ennek megfelelően a kefe fájába nem lyukakat fúrunk, mint az eddigi csomók esetében tettük, hanem hornyokat vá­gunk, így az újfajta kefében a szőrök egész sorokat képezhetnek s minthogy 30 a hornyokat a kefefa belsejében képez­zük ki, a szurkolt kefének szokásos sze­gélyezése és az ezzel járó nagy szőr­fogyasztás is elmarad, feleslegessé válik. A találmány jobb megértése céljából .35 a rajzüiellékleten egy festőkefének, az ú. n. korongecsetnek a találmány sze­rinti elkészítését példaképpen ismertet­jük. A rajz 1. ábráján a találmány szerinti korong­ecsethez való kefefa részben metszetben 40 látható, míg a 2, ábra annak felülnézete; a 3., 4., 5. és 6. ábrák a kefefába ülte­tendő varrott szőrszalag készítését szem­léltetik, végül a 45 7. ábra a találmány szerint készült korongecset oldalnézete. Mmt az 1. ábrán láthatjuk, e kivitel­ben a (Kf) kefekorongba koncentrikus körök mentén (H) hornyok vannak esz- 50 tergályozva, melyek felülnézetben a 2. áb­rán jól láthatók. A példaképpeni keféhez való szalagot a szőrből a következőképpen állítjuk elő. Csomagolópapírból veszünk egy szála- :>r> got és annak matt felére felhúzzuk a szőröket, mint az a 3. ábrán látható, hol (Pj) a csomagolópapírszaíagot és (Sz) a szőröket jelenti. Ezután, mint a 4. ábrán lát haljuk, veszünk egy másik csomagoló- w> papírsávot, mely azonban keskenyebb, mint az első és ezt a (P2) sávot ráhelyez­zük a szőrökre, a rajzban látható módon és alul (v)-nél varrógéppel durván rá­öltjük a szőröket. Ezután a felső papír- 65 sávot alul visszahajtjuk, mint azt az 5. ábra mutatja, hol (a) a papírsáv visszahajtott részét jelenti. A 6. ábra világosan mutatja a kapott rétegeket: az (Sz) szőrréteget, a két (Pj) és (P2 ) 70 papírsáv közé fogva, az (a) visszahajtást és a (v) varrást. Utána a (Pa ) szélesebb sávnak, varrás alatti szélét is visszahajt­juk és levágjuk, utána kinyúló (Sz) szőr­szálakat felhevített szurokba mártjuk, 75 kétoldalt lehúzzuk róla a szurkot és

Next

/
Thumbnails
Contents