122306. lajstromszámú szabadalom • Géppel varrott, szurkolt és ragasztott kefe

2 133306. asztalra terítve a szurkolt részen lenyom­juk vaslemezzel, vagy lehengereljük. A lehűlt szurok ekkor szalag-alakban össze­fogja a szőröket és a hideg vassal le­ó hűtött szurokszegély merevséget is kap s ezzel a szőrsáv kezelhetővé, a kefefába beüli ethetővé válik. Ha ez megvan, ak­kor a felső két szélesebb papírsávot is visszahajtjuk és levágjuk. 10 Az így előállított szurkolt és varrott szőrszalag szintúgy beültethető a hor­nyokba, mint a régi eljárás szerinti cso­mók a régi készítésű kefefa lyukaiba. Ezt a kapott szőrszalagot az 1. és 15 2. ábrán látható (H) hornyokba bármely módon, kézi vagy gépi eljárással be­ültetjük és beragasztjuk, legegyszerűb­ben szurokkal vagy a kefeiparban szoká­sos egyéb ismert ragasztószerekkcl. .20 Ha kézi beültetést (beragasztást) alkal­mazunk, abkor, minthogy a 2. ábrából kitetszőleg e festőkefén hat kör alakú horony van, hat kézbevétellel ültethető be a hat körnek megfelelő hosszúságú 2f) szőrszalag a kefefába. Ezzel szemben egv ilyen kefének a régi készítésű korongjá­ban 186 lyuk lévén, a régi eljárás szerint dolgozva, 186-szor kellett a kefefát kézbe venni a 186 csomó beültetése végett. Önként értetődik, hogy papír helyett so merevített szövetet is használhatunk tá­masztékul a szőrök összevarrásához, vala­mint ha kell, a hornyokat tetszés sze­rinti, a célnak megfelelő mélységben és hosszúságban, szakaszosan is kiképez- 35 net j ük. Szabadalmi igénypontok: 1. Géppel varrott, szurkolt és ragasztott kefe, amire a kefefa hornyaiba a szo­kásos szurkolással vagy ragasztással i(j beültetett és megrögzített összefüggő szőrsávok a jellemzők. 2. Az 1. igénypontban védett kefe elő­állítási eljárása, amire az a jellemző, hogy a szőrök összefüggésének a biz- 45 tosítása támasztékon (pl. papírleme­zen) való összevarrással és a varrás helyén való összeragaszt ássa] történik. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladornéri Szmei'tnik István ni. kir, szab. bír í'nllas-nyoinda, Budapest, V., 'Houvéd-n. 10. — Felelős: Győry Aladár igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents