121415. lajstromszámú szabadalom • Távolbalátási felvevőkészülék

!\Tegi)elent 1939. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 121415. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — F. 8394. ALAPSZÁM. Távolbalátási felvevőkészülék. Fernseh Akt.-Ges. cég, Berlin-Zehlendorf. A bejelentés napja 1938. évi május hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1937. évi május hó 8-ika. A távolbalátási technikában a leg­különbözőbb felvevőkészülékeket és kép­fogókat használják, pl. elektronoptikai képfogókat, közbülső filmet felvevőkészü-5 lékeket, filmletapintókészülékeket és fénysugárletapintókat. Hogy ezeket a készülékeket minden időben tetszés sze­rint beiktathassuk és hogy a közvetlenül felvevőkészülékekkel sokoldalúan belső-10 és külső felvételeket készíthessünk, kívá­natos, hogy a tulajdonképeni távolba­látási kamra lehetőleg könnyű és egy­szerű szerkezetű legyen, továbbá, hogy a szükséges feszültségeket lehetőleg kor-15 látlan helyzetű, kevés kábelen át vezes­sük hozzá. A távolbalátási adóban célszerűen vala­mennyi fölvételt központba vezetjük, ott ellenőrizzük és tetszés szerint kapcsoljuk 20 az adóra. Ha tehát a filmletapintó helyt­álló szerkezete folytán pl. lehetséges volna is, valamennyi a filmletapintáshoz, szin­kronizáláshoz, ellenőrzéshez szükséges villamos kapcsolóeszközt, valamint a 25 kezelőberendezéseket a szétbontókészülék közvetlen közelében helyezni el, mégis üzemi okokból célszerű a filmadó szolgál­tatta modulálást is hosszabb átviteli úton vezetni az ellenőrzés helyére, hogy az 30 utóbbi a zavaró zörejektől, rázkódtatá­soktól stb. mentes legyen. Ismeretes a főadóból kiinduló jeleknek a képfogó helyénél történő vétele, a szin­kronizáló impulzusok kiszűrése és a fel-35 vevőkamrába vezetése, A kamrából jövő képmodulálást emellett közbülső hordozó­hullámra moduláljuk fel és a főadóhoz vezetjük. Ennek az elrendezésnek az a hátránya, hogy különböző hordozóhullá­mokat kell alkalmazni és hogy a vevő- ío nek, a szűrőberendezésnek és a közbülső­frekvenciakeltőnek a szétbontókészülék közvetlen közelében történő elhelyezése folytán az utóbbi nagyon terjedelmes és kezelése körülményes lesz. Ezenkívül a 45 főadóról levezetett szinkronizálás a zavar­szint elkerülhetetlen ingadozásai folytán nem megbízható. A találmány értelmében a kamrát villamos ellenőrző hellyel két kábel révén 50 kötjük össze, amelyek egyike a hordozó­hullámot vezeti azokkal a kép- és sor­szinkronizáló-impulzusokkal, amelyek úgy keletkeznek, hogy a hordozóhullámot időnként nullára vezéreljük. A másik 55 kábel a képfeszültséggel és a szinkroni­záló impulzusokkal modulált, azonos frekvenciájú hordozóhullámot vezeti a kamrából az ellenőrzés helyére. Hogy a kamrában egy villamos szabályozóeszköz 60 se legyen, célszerű harmadik kábel alkal­mazása, amely a távkezeléshez szükséges feszültségeket vagy áramokat és esetleg a hálózati feszültséget vezeti. Az ilyen berendezés szerkezetét a csa- 65 tolt rajz tünteti fel. Tegyük fel, hogy katódasugár-képszétbontócsövet alkal­mazunk, amely az (1) kamratokba van beépítve. A kamra a (2) állványon for­gatható és lengethető és az optikai be- 70 állításhoz szükséges keresőt, tárgylencsé­ket, beállítókészülékeket stb. tartalmaz. Az állványon vagy a kamrával össze­kötött továbbítható alzaton (3) szekrény

Next

/
Thumbnails
Contents