121415. lajstromszámú szabadalom • Távolbalátási felvevőkészülék

2 121415. van, amely kisfrekvenciájú erősítőt, mo­dulálófokozatot, továbbá a sor- és kép­billentőeszközöket tartalmazza. A kamra három (4, 5) és (6) kábel révén a (7) ellen-5 őrzőhellyel kapcsolódik, mégpedig a (4) kábel vezeti a nagyfrekvenciát szin­kronizáló-impulzusokkal, az (5) kábel a modulált hordozóhullámot, a (6) kábel pedig a szabályozófeszültségeket. A (7) 10 ellenőrzőhelyen van a (8) ellenőrzővevő, valamint mérőeszközök az erősítési fok és a szinkronizálás alapértékének ellen­őrzésére. Ezenkívül célszerűen a modu­lálófeszültségek és a szinkronizáló-impul-15 zusok ellenőrzésére oszcillográfokat is alkalmazunk. Ha helytálló szondával és sze kundérelektronerősítő vei felszerelt szétbontócsövet használunk, akkor pl. az erősítési fok az erősítőfeszültség sza-20 bályozásával az ellenőrzőhelyről szabá­lyozható. Üzemben a kamrában csak optikai be­állításokat kell létesíteni. Az egész villa­mos működtetés a (7) helyen történik. 25 A (7) helyen esetleg több képfogó ká­beljei találkozhatnak és közösen ellen­őrizhetők. Célszerű lehet azonban ehhez külön központ létesítése, úgyhogy a (7) hely csak közbülső ellenőrzésre való, a 30 tulajdonképeni keverő- vagy elosztóhely pedig a (7) hellyel kábel segítségével vagy drót nélkül kapcsolódik. A főimpulzus­keltő, valamint a hordozófrekvencia-osz­cillátor szükség szerint szintén a (7) he-35 Íven vagy a főelíenőrzőhelyen lehet. Az ilyen távolbalátási felvételeknél a hangátvitel célszerűen a hangosfilmtech­nikában vagy rádiótechnikában ismere­tes módon történik. Szabadalmi igények: 40 1. Távolbalátási felvevőkészülék, amely­re jellemző, hogy a távolbalátási kam­rát az ellenőrzés helyével két nagy­frekvenciás csatorna köti össze, me­lyek közül az egyik a hordozóhullá- 45 mot vezeti a szinkronizáló jelekkel, pl. kép- és sorimpulzusokkal, a másik pedig a képfeszültségekkel, valamint a szinkronizáló impulzusokkal modu­lált hordozóhullámot vezeti. 50 2. Az 1. igénypont szerinti távolbalátási felvevőkészülék kiviteli alakja, amely­nek jellemzői szabályozó vezetékek, amelyeknek szerepe az erősítési fok­nak és a szinkronizáló alapértéknek 55 az ellenőrzés helyéről történő táv­szabályozása. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti távolbalátási felvevőkészülék kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy csu- 60 pán az első erősítési fokozatok, a mo­duláló fokozat és a billentőeszközök vannak a kamrával közvetlen kap­csolatban. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze- 65 rinti távolbalátási felvevőkészülék ki­viteli alakja, amelyre jellemző, hogy a villamos ellenőrzésre való mérő­eszközök, pl. oszcillográfok, ellenőrző­vevők, mérőműszerek, valamint a 70 szükséges beállító-eszközök va la meny­nyien az ellenőrzés helyén vannak. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budauest.

Next

/
Thumbnails
Contents