121012. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kettős tolóajtók mozgatására

M egjelent 1939. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓ8ÍÖ SZABADALMI LEÍRÁS 121013. SZÁM. V/b., (XX/A., YlII/d.) OSZTÁLY. — 8. 17476. ALAPSZÁM. Berendezés kettős tolóajtók mozgatására. Szarka Ferenc lakatosmester, Rákospalota. A bejelentés napja 1938. évi július hó 7-ike. Kettős tolóajtóknál, amilyent pl. újab­ban személyszállító vasúti kocsiknál is szokás alkalmazni, a két ajtószárny a nyílás közepén találkozik egymással és 5 nyitáskor az egyik ajtószárny jobbra, a másik pedig balra mozog. A találmány ilyen kettős tolóajtók mozgatására való berendezésre vonatkozik és lényege az, hogy mindkét ajtószárnyhoz egy-egy 10 csavaranya van kötve, mely anyák a tolóajtó felett forgathatóan ágyazott és középtől kétfelé jobb-, illetve balmenettel ellátott közös csavarorsónak jobb-, illetve balmenetű részeire vannak ráhelyezve. 15 A berendezésnek az az előnye, hogy az egyik ajtószárny mozgatásakor a másik ajtószárny is önműködően elmozog az előbbi szárny mozgásával ellentétes irány­ban, úgyhogy akár nyitáskor, akár pedig 20 csukáskor csak az egyik ajtószárnyat kell mozgatni éspedig a fél ajtónyílásnak megfelelő úton. A csatolt rajzon a találmány példa­képen felvett kiviteli alakjában van fel-25 tüntetve éspedig az 1. ábra a berendezés elölnézete, a 2. ábra pedig a berendezés kereszt­metszete. A rajzon (a) jelöli a középtől kétfelé 30 jobb-, illetve balmenettel ellátott csavar­orsót, mely a tolóajtó két szárnya fölött van elrendezve és a falon megerősített golyóscsapégyakban forgathatóan van ágyazva. A csavarmenetek az orsó mjnd-35 két felén célszerűen két bekezdésűek és magas emelkedésűek, tehát nem önzárók. , I • I : : ! 1 i : ! I ' ' ' 1 • ' 1 l E csavarorsónak jobb-, valamint bal­menetű részére egy-egy (b), illetve (c) csavaranya van helyezve. Ezek a csavar­anyák egy-egy (d) kengyel ágai között 40 feküszntk és hozzá vannak erősítve a kengyelágakhoz. A (d) kengyelek lefelé álló (f) nyúlvánnyal vannak ellátva. Az ajtószárnyak felső szélére egy-egy (g) foglalat van felerősítve, melyekből a (h) 45 nyúlvány áll felfelé. A (h) nyúlványokban egy-egy függélyes irányú (i) furat van kialakítva, melyekbe belényúlik a (d) kengyelből lefelé álló (f) nyúlvány; e nyúlvány az (i) fúratban le-fel mozoghat 50 olycélból, hogy az ajtószárnyak esetleges süllyedése vagy hibás szerelése ne okozzon kihajlást az (a) csavarorsón. A berendezés a következőképen mű­ködik: Ha bármelyik ajtószárnyat oldalirány­baneltoljuk, a szárnnyal együtt eltolódik a ráerősített (g) foglalat, továbbá a vele kapcsolódó (d) kengyel és e kengyelhez erősített pl. (b) anya is. A csavaranya 60 mozgása folytán az (a) csavarorsó forgás­ba jön és a rajta levő másik (c) anyát ugyancsak mozgásba hozza. Ez utóbbi a (b) anyával ellentétes irányban mozog, minthogy a csavarorsónak ellentétes me- 65 nettel ellátott részén van. A (c) anya magával viszi a hozzákapcsolt másik ajtószárnyat úgy, hogy a két ajtószárny egyszerre mozdul el, egymással ellentétes irányban, tehát egyszerre nyílik vagy 70 egyszerre zár.

Next

/
Thumbnails
Contents