121012. lajstromszámú szabadalom • Berendezés kettős tolóajtók mozgatására

6 131013. Szabadalmi igénypontok: 1. Berendezés kettős tolóajtók mozga­tására, azzal jellemezve, hogy mind­két ajtószárnyhoz egy-egy csavaranya •5 van kötve, mely anyák a tolóajtó felett forgathatóan ágyazott és közép­től kétfelé jobb-, illetve balmenettel ellátott közös csavarorsónak jobb-, illetve balmenetű részeire vannak rá­iO helyezve. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a csavarorsónak a menetei két bekez­désűek. 15 3. Az í. vagy 2. igénypont szerinti be­rendezés kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hegy a csavarorsó menetei magas emeikedésűek. 4. Az 1. igénypont szerinti berendezés 20 kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a csavaranyák egy-egy kengyel ágai között vannak megerősítve, mely ken­gyeleknek lefelé álló nyúlványa van, az ajtószárnyakhoz pedig felfelé álló nyúlvánnyal és a nyúlványban ki- 25 alakított függélyes irányú furattal ellátott egy-egy talp van erősítve, melynek függélyes furatába bele­nyúlik az anyát közrefogó kengyelnek lefelé álló nyúlványa. 80 5. A 4. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az ajtószárnyakhoz erősített talp fog­lalatszerűen van kialakítva és az ajtó­szárny felső szélére van felerősítve. 6. A 4. igénypont szerinti berendezés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az anyát közrefogó kengyelnek lefelé álló nyúlványa le-fel mozgathatóan van az ajtószárnyhoz erősített talp- 40 foglalat nyúlványának függélyes fura­tába behelyezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents