120749. lajstromszámú szabadalom • Prés fémcsövek, kiváltképen ólomkábelköpenyek előállítására

Megjelent 1939. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 120749. SZÁM. XVI/c. (VII/g., V/e/l.) OSZTÁLY. — F. 8440. ALAPSZÁM. Prés fémcsövek, kiváltképen ólomkábelköpenyek előállítására. Felten & Guilleauine, kábel-, sodrony- és sodronykötél gyár r. t., Budapest, A bejelentés napja 1938. évi július hó 4-ike. A találmány fémcsövek, kivállképen ólomkáhe 1 köpe n ve k előállítására való présre vonatkozik. A találmány értelmében a préselendő 5 fémet a présdugaltyút és a présszerszá­mokat befogadó préscsatornát egész hcsz­szában egyenletes,, a körtől eltérő hosszú­kás, pl. ovális keresztmetszetűvé alakítjuk ki. 10 , A préscsatornát célszerűen egyetlen egy darabból vagy két egymásra húzott acél­hüvelyből készítjük^ a préscsatorna fenekét pedig külön fenéktesttel zárjuk le. A présszerszámokat a préscsatornába 15 nyúló perselyeken, rendezzük el. A présszerszámot tartó perselyek egyi­kén vagy mindkettőjén terelő nyúlványo­kat alkalmazhatunk, melyekkel a prése­lendő fémnek a présszerszámokhoz való 20 folyását szabályozzuk. A találmány szerinti, présnél a prése­lendő f émnek a présszerszám körül igen egyenletes a folyása^ úgy hogy igen jó egyenletes minőségű árut kapunk. 25 A prés megmunkálása egyszerű és könnyű. A préscsatornába a présszer­számokon kívül csupán azok perselyei nyúlnak és egyéb támasztószerv — mely a fém egyenletes folyását és tömörülését 30 zavarná — nincsen. A találmány példakénti kivitelét a mel­lékelt. rajz mutatja. Az 1. és 2. ábrák a préscsatomának egymással szemben 90°-kal elfordított 35 metszetét mutatják, présszerszámok és du­gattyú nélkül, a 3. ábra a 2. ábra III—III vonalán vett metszett, behelyezett présszerszámokkal, a préstüske nézetével, nagyított léptékben. A 4. ábra a préscsatorna és a présszerszá- 40 moknak hosszanti metszete a préstüske nézetével, ugyancsak nagyított léptékben. Az (1) préscsatorna mindvégig egyen­letesen ovális keresztmetszetű. A préscsa­tornát körülvevő (2) présfal egy darabból íh van és alul a (3) fenéktesttel van lezárva. A prés (2) falában (5) és (6) furatok van­nak, melyekbe a présszerszámok (7) illetve (8) perselyei vannak ágyazva. E perselyeik az (1) prés csatornába nyúlnak és a (9) 50 tüskéből és (10) szájrészből álló présszer­számokat hordják. E szerszámok a per­selyben célszerűen állítliatóan vannak el­rendezve, úgy hogy az azok közötti (11) présnyílás szabályozásával a préselendő 55 cső falvastagságát szabhatjuk meg. A prés­szerszámok cserélésével a préselendő cső átmérőjét szabályozhatjuk. A (8) persely­nek (12) terelő nyúlványa van, mellyel a préselendő fém folyását a (11) prés- 60 nyíláshoz szabályozhatjuk és egyenlete­sebbé tehetjük. A 4. ábrán jól látható hogy a (7) persely és a (8) persely (12) terelő nyúlványa között a dugattyú felé néző felső részen 65 kisebb köz van mint a fenéktesthez for­dított alsó r észen. Szabadalmi igénypontok: 1. Prés fémcsővek, kiváltképen ólomkábel­köpenyek előállítására, melynek a pré- 70 selendő fémet, a présdugattyút és a

Next

/
Thumbnails
Contents