120749. lajstromszámú szabadalom • Prés fémcsövek, kiváltképen ólomkábelköpenyek előállítására

12074Í). présszerszámokat befogadó préscsator­nája van, melyre jellemző, hogy a prés­csatorna egész hosszában egyenlő, a körtől eltérő hosszúkás, pl. ovális, ke-5 resztmetszetű. 2. Az 1. igénypontban védelt prés kiviteli alakja, melyet a préscsatorna alsó ré­szét lezáró külön darabból álló fenék­test (3) jellemez. 10 3. Az 1. vagv7 2. igénypontban védett prés kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a présszerszámok a préscsatornába nyúló (7), (8) perselyeken vannak elrendezve. 4. A 3. igénypontban védett prés kiviteli alakja, melyre jellemző, liogy a prés- 15 szerszámot lartó perselyek egyikén vagy mindkettőjén a fémet a présnyíláshoz vezető (12) terelő nyúlvány van. 5. A 4. igénypontban védett prés kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a prés- 20 szerszámot tartó perselyek terelő nyúl­ványainak egymástóli távolsága a du­gattyú felé néző részükön kisebb mint a fenéktest felé néző részükön. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents