120064. lajstromszámú szabadalom • Burkolat szállítópalackokhoz

% MAOYAB KIRÁLYI SZABADALMI BIBÓSle szabadalmi leiras 120064. SZÁM. XVII I/a. OSZTÁLY. — A. 4242. ALAPSZÁM. Burkolat szállítópalackokhoz. Aiwaidt Ernő lakatos, Kiel-Gaarden. A bejelentés napja 1938. évi május hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1938. évi január hó 27-ike. A találmány feladata^ szállítópalacko­kat vagy egyéb törékeny tárgyakat, külső behatások védelmére védőburkolattal el­látni. 5 Ismeretes, hogy e célra a szállítóüvege­ket, fűzfa, szalma, háncsfonattal stb. fon­ják körül. Az üveg megsérülése esetén azon­ban e fonat az üvegtartalom kifolyását nem gátolja. Azonkívül a fonatburkolat 10 hátránya, hogy férgek búvóhelye, rágcsáló, állatok pedig elpusztíthatják. További hát­ránya, hogy időjárásbehatásoknak van alá­vetve, különösen, ha a palackok elhelye­zésére való helyiség nem száraz és ezért 16 a fonat állandó és gondos felügyeletet ési állandó javítást igényel, ha súlyt fektetünk arra, hogy fenéktörés okozta palackvesz­teségek ne legyenek. Ismeretes árúknak lég- és vízálló kö-80 rülburkolására olyan eljárás is, melynél zacskóból vagy bélből álló burkolatot ol­vasztott viaszkba, paraffinba vagy hasonló anyagba mártunk, miáltal kemény külső héjat kap és azután iszapkréta és vízüveg, 35 vagy enyv keverékébe mártjuk. Ezt az el­járást akkor foganatosítjuk, miután pl. a pergamentpapírból, való belet gyümölcs­sűrűvel, mustárral vagy efféle árúval meg­töltöttük és két végénél szilárdan lekötöt-50 tük. Itt tehát csak az a cél, hogy a burkolat az árút levegő és nedvesség ellen védje meg és nem az, hogy az árú burkolata lö­kés és nyomás ellen meg legyen védve. 35 Üvegedények védőburkolatai is ismere­tesek, melyek szalmacsomóból állanak, amelyek párosan vagy váltakozva háló­szerű fonat alakjában vannak egymás­sal összekötve, hogy nyújthatók és ezzeL különböző alakú és átmérőjű edényekhez 40 illeszthetők legyenek. E védőburkolatok főleg arra valók, hogy az üvegedényeket sterilizálás alkalmával érintkezés és egy­máshoz ütközés ellen védjék meg. Végül palackok vagy egyéb törékeny vé-; 45 konyfalú tárgyak számára olyan védőkö­rülburkolások is ismeretesei^ melynél a palackot vagy tárgyat kőfa, vagy magné­ziacemenitréteg veszi körül, melynek töltő­anyaga fa vagy turfatörmelék, illetve dur- 50 ván őrölt parafa vagy xilolit előállítására használt más anyag. A tisztán kőfamasszából előállított bur­kolatoknak hátránya, hogy szárítás alkal­mával repednek és nem húzódnak össze 55 a tárgy körül, hanem azt inkább csekély1 játékkal veszik körül, ami által egészen kis lökésnél vagy leesésnél a kőfaburkolat­a palackhoz ütődik és az üveg esetleg el­törik. Azonkívül ilyen burkolat a palack 60 súlyát jelentékenyen növeli és már ezért' is szállítópalackok számára alkalmatlan. A kőfa hiányos rugalmasságát és a pa­lack, valamint a burkolat közötti játékot úgy vélték kiküszöbölni, hogy a kőfamasz- 65 szát nem vitték fel közvetlenül a palack-; edényre, hanem elsősorban hidegenyv ré­vén durván őrölt parafaréteget vittek fel a palackra és ezután ezt a réteget kőfabe-. vonattal borították. Ennél azonban a fi- 70 gyeimet eükerülte, hogy a xilolit előállí­tására feltétlenül szükséges magnézium­kloridoldatot a durván őrölt parafa fel­veszi és ezáltal a parafa szemcséi kristá-' • - r . -if^í

Next

/
Thumbnails
Contents