120035. lajstromszámú szabadalom • Mintázókészülék felületek festéséhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRdSÁfl SZABADALMI LEIRAS 120035. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — B. 14061. ALAPSZÁM. Mintázókészülék felületek festéséhez. Balogh Mihály festő és mázoló, Rákosliget. A bejelentés napja 1938. évi január hó 14-ike. Felületek festéséhez való eddigi min­tázókészülékeknek, amelyek egy mintázó­hengerből és egy festékezőhengerből álla­nak, az a hátrányuk, hogy a festékező-5 hengert igen gyakran kell újból és újból festékkel ellátni, ami igen időtrabló, körülményes művelet, minek következté­ben a készülék használata igen költséges, azonkívül pedig a festéknek a mintázó-10 hengerre való felvitele nem egyenletes, ami gyakráa, foltos munkát eredményez. A találmány szerinti készülék ezen hátrányokat azzal küszöböli ki, hogy annak, a festékezöhenger festékkel való, 15 egyenletes ellátására, a festékezőhenger­rel érintkező, nyílásokkal ellátottköpenyű hengeres festéktartánya van. Ezen festék­tartány biztosítja azt, hogy egyetlen töl­téssel nagyobb felületet egyhuzamban, 20 egyenletesen, tisztán és az eddiginél lé­nyegesen gyorsabban lehet festeni. A festéktartány köpenye előnyösen kettős­falú és a két fal közötti rész a tengelyre merőleges falakkal rekeszekre van osztva, 25 melyek a két falban lévő nyílásokon át a henger belsejével és a küllevegővel közle­kednek. E kiképzés a festéknek igen taka­rékos és különösen egyenletes elosztását biztosítja. 30 A rajz a találmány szerinti mintázó­készülék egy példaképeni kiviteli alakját mutatja éspedig az 1. ábra a készülék távlati nézete, a 2. ábra oldalnézete, a 35 3. ábra pedig a festéktartány hossz­metszete. (1) a mintázóhenger, (2) az ezzel érint­kező festékezöhenger, melyek ismert mó­don a (3) fogantyúval ellátott (4) vázban vannak ágyazva. A (2) festékezőhergerrel 40 érintkezően a hengeres köpenyű (5) festék­tartány van a (3) váz (3') részében forgat­hatóan és a (2) festékezőhengerhez képest elállíthatóan ágyazva. Ezen elállítás pl. a (3') részben lévő (3") hasíték és a (4) 45 vázban megerősített (6) csavar révén történik. Az (5) festéktartány köpenyének (5', 5") kettős fala van és e két fal közötti rész a tengelyre merőleges (7) válasz- 50 falakkal a (8) gyűrűs rekeszekre van osztva, melyek az (5') belső falban lévő (9) lyukakon át a henger belső terével, az (5") külső falban lévő (9') lyukakon át pedig a küllevegővel közlekednek. Az 55 (5') belsőfalban lévő (9) lyukak, a (8) celláknak festékkel való egyenletes ellá­tása céljából, előnyösen minden (8) re­kesznek a tengelyre merőleges közép­síkjában vannak, míg az (5") külsőfalban 60 lévő (9') lyukak, a festéknek az (5) tar­tányból, annak minden helyzetében való biztos kifolyása céljából, soronként fel­váltva a (8) rekesznek közvetlenül egyik vagy másik (7) fala mellett vannak. 65 Az (5) festéktartány és az (1) mintázó­henger között forgathatóan és a (2) festékezőhengerrel érintkezően a (10) henger van, mely a (2) festékezőhengeren a festéket egyenletesen elosztja. E henger 70 ezenkívül előre és hátrafelé el is állítható. Az elállítás példaképen úgy történik, mint az (5) festéktartány elállítása (1. 2. ábra, eredmény vonal). Az (5) festéktartányt festékkel a (11) 75 csapágyak egyikének a kicsavarása után

Next

/
Thumbnails
Contents