120035. lajstromszámú szabadalom • Mintázókészülék felületek festéséhez

2 120035. töltjük meg. A (9) és (9') nyílások elő­nyösen csavarvonalban vannak a tar­tányfalakon elrendezve (1. 1. és 3. ábrát), de nem lépünk ki a találmány keretéből, 5 ha ezeket másképen helyezzük el, vala­mint akkor sem, ha a (8) rekeszeket más módon alakítjuk ki. Szabadalmi igénypontok: 1. Mintázókészülék felületek festéséhez, 10 mintázó- és ezzel érintkező festékező­hengerrcl, jellemezve a festékezőhen­gerrel érintkező és azt festékkel ellátó, nyílásokkal ellátott köpenyű, hengeres festéktartánnval. 15 2. Az l. igénypontban védett mintázó­készülék kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a festéktartány forgat­hatóan és a festékezőhengerhez képest elállíthatóan van ágyazva. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban védett 20 mintázókészülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a festéktartány kö­penye kettősfalú és a két fal közötti rész a tengelyre merőleges falakkal rekeszekre van osztva, melyek a két 25 falban lévő nyílásokon át a henger belsejével és a küllevegővel közleked­nek. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyikében védett mintázókészülék kiviteli alakja, 30 jellemezve a festéktartány és a min­tázóhenger között forgathatóan és a festékezőhengerrel érintkezőén ágya­zott fest éke los zt ó he n gerr el. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents