120029. lajstromszámú szabadalom • Fejtámasz és nap ellen védő ernyő napfürdőzéshez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTTIÓS.ÍS SZABADALMI LEÍRÁS 120029. SZÁM. vi/b. (VlII/f.) OSZTÁLY. — 1*. 0290. ALAPSZÁM. Fejtámasz és nap ellen védő ernyő napfürdőzéshez. Paulik István kőfaragó, Békésgyula. A bejelentés napja 1938. évi március hó 8-ika. A találmány fejtámasz és nap ellen védő ernyő, jellemezve a téglányalakú fejtá­maszt és a téglányalakú nap ellen védő ernyőt alkotó egyetlen összefüggő textil-5 lappal és a fej támaszt, továbbá a fejtá­maszhoz viszonyítva annak egyik széle kö­rül elforgatható, nap ellen védő ernyőt kifeszítő, egymással oldhatóan kapcsolt rudakból álló vázzal és a fej támasz és a 10 nap ellen vécl3 ernyő közös vázrúdjának két végén oldhatóan és elforgathatóan rög­zített lábakkal vagy a lábakat helyettesítő, egymással oldhatóan kapcsolt rudak út­ján kifeszített textil-lappal. 15 A találmány szerinti fejtámasz és nap ellen védő ernyő változatát a nap ellen védő ernyő és a fejtámasz oldalszélein rögzített, húzózárakkal ellátott, hajlékony anyagból, pl. textilből, bőrből, gumiból 20 való sávok jellemzik, amelyek a húzózárak zárt helyzetében a fejtámaszt és a nap ellen védő ernyőt táska-alakú testté egye­sítik. A találmány szerinti fejtámasz és nap 25 ellen védő ernyő második változatát a nap ellen védő ernyő és a lábakat helyettesítő lap oldalszélein rögzített, húzózárakkal el­látott, hajlékony anyagból pl. textilbcSl, bőrből vagy gumiból való sávok jellem-30 zik, amelyek a húzózárak zárt helyzeté­ben a nap ellen védő ernyőt és a lábakat helyettesítő lapot táska-alakú testté egye­sítik, melynek belső elválasztólapját a fej­támasz alkotja. 88 A találmány szerinti fejtámasz és nap ellen védő ernyő pillanatok alatt össze­állítható, illetve szétszerelhető, kevés he­lyet foglal el, csekély a súlya és változatai nagy befogadó képességű táskának is használhatók. é 5 A mellékelt rajz a találmány szerinti f ej t ámasz és nap ellen védő ernyő példa­képen vett megoldási alakjait mutatja. Az 1. ábra az első megoldási alak távlati képe, használati helyzetben. A 2. ábra a nap ellen védő ernyő felső balsarkának nagyobb léptékű alulnézet® és részben metszete. A 3. ábra a nap ellen védő ernyő és a fejtámasz metszési síkjában elrendezett, a 53 forgási tengelyt alkotó fémrúd és utóbbira fűzött, a nap ellen védő ernyő feszítő­vázának egyik oldalrúdját a fejtámasz fe­szítő-vázának e^yik oldalrúdját és a fej­támaszhoz csatlakozó egyik láb oldható és 55 forgatható rögzítését na.gyobb léptékben tünteti fel. A 4. ábra a fejtámasz alsó bal sarkának nagyobb léptékű fölülnézete. Az 5. ábra a fej támasz és a nap ellen védő 60 ernyő textilhuzata, egy síkba fektetett né­zetben, a feszítővázat alkotó rudak nél­kül. A 6. ábra a textilhuzat második megoldási alakjának az 5. ábrához hasonló, nagyobb 65 léptékű nézete. A 7. ábra a fejtámasz és nap ellen védő ernyő harmadik megoldási alakjának táv­lati képe, használaton kívüli helyzetben, táska-alakban összehajtva, a táska teljes 70 zárása előtt. Az 1—5. ábrákon látható első megoldási alakot ismertetve, a fejtámaszt alkotó tex­tiHap (l)-gyel, a náp ellen védő ernyő

Next

/
Thumbnails
Contents