119643. lajstromszámú szabadalom • Kerekekre szerelhető, ágyként is használható hordágy

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIItOSÁCr szabadalmi leiras 119643. SZÁM. XVIII/e. OSZTÁLY. — K. 13289. ALAPSZÁM. Kerekekre szerelhető, ágyként is használható hordágy. Köllner Elemér gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi január hó 4-ike. A találmány olyan hordágy, mely vasúti- és bányaüzemnél vagy építkezé­seknél előforduló balesetek tömeges sé­rüléseinél a sebesülteknek a segélyhelyig 5 gyors és egy ember által való elszállítá­sát teszi lehetővé. xVliol az azonnali el­szállítás, valamely oknál fogva, akadá­lyokba ütközik, több ily hordágy lei­használása a sebesülteknek ideiglenes 10 fekvőhelyül szolgál. A találmány lényege az, hogy könnyű, de szilárd vázra, pl. ponyvavászon szegé­lyébe helyezett rudakkal, úgy van a hord­felület a váz két oldalgerincéhez erősítve, 15 hogy az sík felületként fekvőhelyet alkot a szállítandó személy részére. A szállí­tandó személy jó elhelyezésének biztosí­tására a gerincen, kétoldalt elhelyezett vezetékben függőlegesen állítható, külön-20 leges kialakítású fejtámla van alkalmazva. A vázon alkalmazott lábak úgy van­nak a gerinc, mint tengely körül forgat­hatóan kialakítva, hogy függőlegesen le­í felé fordított helyzetben az egész váz 25 ágyként a lábakon nyugszik. A lábak ; ellenkező irányba fordítása után, a hord­ágy kézzel szállítható. A szállítást végző emberek a vállaikon nyugvó, hosszúságá­ban szabályozható heveder vagy szíj 30 horgait az egyes lábak egyenes részein, mint vezetéken mozgó, rugózott fogan­tyúkba kapcsolva, vagy rövidebb távol­ságra a fogantyúk megfogásával viszik a hordágyat. Ha a szállítást egy ember 35 végzi, akkor a rugózott himba-alakú, villás keréktartóba ágyazott, rugalmas abroncsozású kereket, a himbákon lévő csaptámaszaikkal, a vázon, az egyik kereszttartó két oldalára erősített veze­tékekbe helyezik s így az egész vázat a 40 két kerék hordja. A fejtámla felőli oldalon elhelyezett lábak, keréken való szállítás esetére, a lábak függélyes szárain kívül fekvő fogan­tyúkkal vannak ellátva, melyeknél fogva 45 az egész hordágy, a rajta fekvő sebesült­tel,- egy ember által továbbítható. A mellékelt rajzokban a találmány két példaképem megoldási alakja van fel­tüntetve. Az 50 1. ábra a hordágy oldalnézetét tünteti fel, hol a fejtámla felőli láb függélyesen felemelt helyzetben van, mint az a keré­ken való szállítás alkalmával szükséges; a másik láb függélyesen lefelé fordítva 55 van ábrázolva, mint amikor a hordágyat ágyként használják. A rajzon a villás keréktartó himba felszerelt állapotban látható. A 2. ábra a hordágy homloknézete. A 60 3. ábra részbeni felülnézet. A 4. ábra a kereszttartónak a 2. ábrán feltüntetettől eltérő kiviteli alakját mu­tatja. A villás, keréktartóhimba csap­támaszának és vezetékének példaképem 65 kiviteli alakját és a csaptámaszt, a veze­tékbe rögzítő szerkezetet, az 5. ábra elölnézetben, a 6. ábra oldalnézetben, a 7. ábra felülnézetben tünteti fel. A 70 8. ábra az előbb említett rögzítéstől eltérő rögzítő csapszöget mutat. A 9. ábra lábaikkal összefogott két hord­ágyat, mint kettős ágyat, oldalnézet­ben, a 75

Next

/
Thumbnails
Contents