119584. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kábelköpeny előállítására, különösen aluminiumból, valamint ilyen köpennyel burkolt kábel

MAGYAR KIRÁIYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS ÍJ 9584:. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. — F. 8185. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés kábelköpeny előállítására különösen alumíniumból, valamint ilyen köpennyel burkolt kábel. Felten és Guilleaume kábel-, sodrony- és sodronykötélgyár részvénytársaság-, Budapest mint a Felten & Guilleaume Carlswerk Actien-Gesellschaftköln-mülheimi cég-jogutóda. A bejelentés napja 1937. évi október hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1936. évi december hó 2-ika. Villamoskábelek rendszerint vízhatlan ólomköpennyel bírnak, melyet a szigetelt kábelerekre rápréselnek. Többoldalról ajánlották már az ólomnak más fémmel, 5 pl. alumíniummal való helyettesítését. Aluminiumköpenyt azonban nem lehet minden további nélkül, a szigetelt kábel­erekre rápréselni, mert az alumínium olvadáspontja az óloménál lényegesen 10 magasabb. Emiatt ajánlották már az aluminium­köpenynek aluminiumszalagból való elő­állítását, melyet csővé alakítva, szélein összehegesztenének. De eltekintve attól, 15 hogy a kábelköpeny ezáltal az egész kábelhosszra kiterjedő nem kívánatos hegesztett varratot kapna, a hosszú és vékony aluminiumszalag hegesztése lé­nyeges nehézségekkel jár. 20 A találmány szerint a kábelköpenyt alumíniumból vagy hasonló anyagból előbb nagyobb kerülettel préseljük, mint a szigetelt kábelerek kerülete, majd hossz­irányú betűréssel vagy behorpasztással 25 a szigetelt kábelerek kerületére szűkítjük össze. A jelen leírásban a szigetelt kábel­erek kerülete alatt a szigetelt kábelerek köré írható legrövidebb burkoló vonal hosszát értjük. Emellett lehet a kábel-30 köpenyt előbb önmagában préselni és a kábelt csak utólag beléjehúzni. Különö­sen előnyös azonban a kábelköpenyt a szigetelt kábelereknek a kábelprésen való áthaladása közben, különleges, meg-35 nagyobbított kerületű tüskén préselni és azután, amíg még meleg, betűrni és behorpasztani. Többvezetékes kábelek­nél a kábelköpeny betüremlései és be­horpadásai a szigetelt kábelerek közötti közökbe kerülnek. Míg egyvezetékes ká- 40 beleknél a köpenynek feleslegként mutat­kozó részét a kerület egy pontján össze­fogjuk és a köpenyre ráhajtjuk. A köpenyt legelőnyösebben présen állít­juk elő, mely ebből a célból oly préstüské- 45 vei bír, melynek kül§ő kerülete a prése­lés helyén nagyobb, mint a szigetelt kábelerek kerülete és melynek a szige­telt kábelerek számára átmenő nyílása van. 50 A kábelköpenyt előnyösen olyan kerü­letűre préseljük, hogy az az összeszűkítés után a szigetelt kábelerek felületére, a lehetőség szerint, jól felfeküdjék és ily módon a sodrott kábelerek keresztmet- 55 szetének megfelelő csillagalakot vegye fel. A kábelköpenyt vagy köralakúra pré­seljük és azután hozzuk betűréssel és be­horpasztással csillagalakra, vagy ami kü­lönösen célszerű, sokszögalakban présel- 60 jük lekerekített sarkokkal, annyi sarok­kal, ahány a kábelerek számának meg­felel, — tehát pl. háromszögalakban le­kerekített sarkokkal — és azután hoz­zuk csillagalakúra. 65 A préstüske és a présforma szükség esetén a kábel körül forgathatóan ágyaz­hatok. Azért, hogy a szigetelt kábel­ereket a kábelköpeny préselésekor túl­ságosfelmelegedés ellen megvédjük, lehet 70

Next

/
Thumbnails
Contents