119449. lajstromszámú szabadalom • Eljárás malátakivonathoz hasonló készítmény előállítására, különösen sütőszer céljaira és az erjesztőiparbanvaló felhasználása

MAO TAR IIRÍLY1 ^^^^ SZABADALMI BIRÓ8A0 SZABADALMI LEÍRÁS 119449. SZÁM. IV/a. (X/j.) OSZTÁLY. — P. 8962. ALAPSZÁM. Eljárás malátakivonathoz hasonló készítmény előállítására, különösen sütőszer céljaira és az erjesztőiparban való felhasználására. Patent Company Limited cég, Vaduz (Liechtenstein). A bejelentés napja 1937. évi március hó 3-ika. Svájci elsőbbsége 1936. évi március hó 4-ike. Mint ismeretes, a kelt tésztáknál a sütőszer arra való, hogy a hozzáadott élesztő részére a szükséges táplálékot adja ahhoz, hogy a sütemény likacskép­® ződése bekövetkezzék. Élesztő alkalma­zásánál majdnem kizárólag malátakivo­natot használnak sütőszer céljaira. A ta­lálmány tárgyát képező eljárás szerint előállított készítmény célja a maláta-40 kivonatot helyettesíteni és adott esetben gazdasági vagy műszaki szempontból, alkalmasabb anyagot szolgáltatni. A malátakivonatot eddig úgy állítot­ták elő, hogy a malátát előzetes fel-15 aprítás után, víz hozzáadása és megfelelő hőmérséklet mellett, a gabonamagvak­ban a malátává alakulás folyamata alatt képződött diasztáz hatásának tesszük ki. E diasztáz hatására a malátában foglalt 20 keményítő elcukrosítása igen gyorsan be­következik, melynél nagyobbrészt mal­tóza és kisebb mennyiségben dextróza keletkezik. A diasztáz ezt az elcukrosí­tást elvégezheti, mert a keményítő a 25 malátává alakulás folyamata alatt bizo­nyos lebontást szenvedett már, mely a hidrolízist lehetővé teszi. Ez eljárásnál azonban arra vagyunk utalva, hogy a feldolgozásra kerülő ga-80 bonát igen körülményes és hosszadalmas eljárással malátává alakítsuk át, és csu­pán a malátaszemekben foglalt keményí­tőt cukrosíthatjuk el. A jelen eljárással azonban lehetővé 35 van téve a malátában, illetve a maláta­kivonatban lévő diasztázzal még további, igen nagy mennyiségű, malátává még át nem alakított keményítőmennyisége­ket is elcukrosítani. Ehhez azonban a keményítőt előzetesen addig kell sav- 40 hidrolízissel lebontani, míg a keményítő dextrinné, részben dextrózává itt át nem alakult. Kitűnt ugyanis, hogy a diasz­táz, amely a kezelésnek alá nem vetett keményítőre nem gyakorol befolyást, 45 igen gyorsan végzi az elcukrosítást, ha a keményítő előzetesen a már leírt mó­don lebontatott. Ez eljárás alkalmazásánál ügy járunk el, hogy bármilyen keményítőt vagy 50 akár keményítőtartalmú terméket is, pl. gabonalisztet vagy szárított gyökérter­ményeket, ismert módon, savhidrolizis­nek vetünk alá addig, míg szabad kemé­nyítő már ki nem mutatható. Az így 55 kezelt keményítő dextrinné és dextró­zává alakult át. Ezután a savhidrolizist a sav közömbösítésével megszüntetjük és az oldathoz, pl. 2—3%-ban, malátát vagy malátakivonatot adunk. Az így 60 hozzáadott maláta diasztázát a cukro­sításhoz alkalmas hőmérsékleten, leg­jobban 50—60 fokon, kellő ideig, pl. 6 óráig, hagyjuk behatni. A diasztáz azután a dextrineket maltozává cukro- 65 sítja és a savhidrolizis folytán már kép­ződött dextrozát újra maltozává építi fel. A diasztáznak kellő hosszú ideig tartó, pl. 6 órai behatás után a cukor­fajták összetétele kb. olyan, mint ami- 70 lyent a malátakivonat tartalmaz. Ha nagy máltózatartalmat akarunk elérni,

Next

/
Thumbnails
Contents