118789. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas hajtás belső elégésű erőgépek porlasztó szivattyúihoz

ViftTAB KIRÍLYI SZABADALMI BIRŐSift SZABADALMI LEIRAS 118789. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — JY. 3200. ALAPSZÁM. Rugalmas hajtás belső elégésű erőgépek porlasztó szivattyúihoz. Nemes Aurél oki. v. mérnök Budapest. A bejelentés napja 1937. évi március hó 16-ika. A találmány rugalmas hajtás belső el­égésű erőgépek porlasztó szivattyúihoz, amellyel egyszerűbb szivattyúszerkezet mellett, tökéletesebb elégési diagramm 5 érhető el. Az eddig ismert hajtások vagy kény­szermozgásúak voltak vagy pedig egyet­len rugó hatása alatt történtek s hátrá­nyuk az, hogy részint bonyolult szerke-10 zetűek, az elégés alatt az erőgépben igen nagy csúcsnyomások lépnek fel, a szállí­tott folyadékmennyiség szabályozására, különösen többszivattyús porlasztóknál, bonyolult szerkezetek szükségesek és kü-15 lön kell gondoskodni a befecskendezés időpontját változtató szerkezetről, végül a legkisebb és legnagyobb fordulatszám biztosítására külön szabályozó szükséges. A találmány megszünteti a felsorolt 20 hátrányokat azzal, hogy az erőgép részé­ről mozgatott hajtórész és a szivattyút működtető szerkezeti rész között az utóbbi viszonylagos elmozdulását meg­engedő kapcsolat van, továbbá az eredeti 25 mozgással megegyező, valamint ellen­tétes viszonylagos elmozdulásokat elő­idéző erőket vezérlő szerkezete van. A helyes és kívánt munkadiagrammot úgy érjük el, illetve az eddigi túlnagy 80 csúcsnyomásokat a találmány szerinti hajtásnál azzal kerüljük el, hogy az em­lített engedékeny kapcsolat és a vezér­lés következtében a szivattyúra ható erők a találmány keretébe nem tartozó tör-85 vényszerűség szerint úgy változnak, hogy a legkedvezőbb elégési diagramm eléré­séhez szükséges dugattyúsebességeket idé­zik elő. Ezek az esetenkénti dugattyú­sebességek természetesen a motor szerke­zeti kialakításától, a fordulatszámtól, a 40 porlasztó szerkezettől stb. függnek. A találmány szerinti hajtással elérhető előnyök és a találmány egyéb jellemző sajátságai a következő részletes leírásból tűnnek ki, amelyben a találmány szerinti 45 hajtás példaképen felvett kiviteli alakját a mellékelt rajz kapcsán ismertetjük. A mellékelt rajzon (1) az erőgéppel hajtott tengely, (2) az e tengelyre ékelt kar, amely a (3) test (4) üregébe nyúlik 50 be. Ebben az üregben van elhelyezve az U-alakú (5) lemezrugó, amely a (6) csap­pal van a (3) testhez rögzítve. A (3) test hordja a (7) szivattyútengelyt, amelyen a (8^ vezérlőbütyök ül. E bütyökre a (9) 55 görgő támaszkodik, amely a (10) test­ben forgathatóan van ágyazva. A (10) testre támaszkodik a (11) rugó, amely felső végén a (12) szivattyútestre fekszik fel. A (7) tengely (13) folytatásán van- 60 nak a szivattyú dugattyúit vezérlő, ön­magukban ismeretes elemek. A szerkezet működési módja a követ­kező: Az (1) tengely az (a) nyíl irányában 65 forog, miközben a (2) kar az (5) lemez­rugó (14) végéhez ér és azt a (4) üregben a (15) pályához fokozatosan odaszorítja s így rugalmasan meghajtja a (7) ten­gelyt. Az (5) lemezrugó alakváltozását a 70 (8) bütyök (16) emelkedő felületére ható (11) rugó ellenállása határozza meg. A (8) bütyök a (9) görgő útján a (11) rugót a (b) nyíl irányában mindaddig össze­nyomja, míg a görgő a (8) bütyök (16) 75 emelkedő felületének legmagasabb részét

Next

/
Thumbnails
Contents