118673. lajstromszámú szabadalom • Emelőszerkezet

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118673. SZÁM. V/f. (XX/a/2.) OSZTÁLY. — F. 8135. ALAPSZÁM. Emelőszerkezet. Fémáru-, Fegyver- és Gépgyár Részvénytársaság1 cég", Budapest. A bejelentés napja 1937. évi szeptember hó 11-ike. A találmány emelőszerkezet, mely egyéb alkalmazási célok mellett különös előnnyel használható közlekedési eszkö­zök ablak- vagy zsalukereteinek lemelé-5 sére és süllyesztésére. A találmány lényege, hogy az emelő­szerkezet kényszermozgásai hajtóműve és az emelendő tárgy felfüggesztőszervét tartó elem közé önzáró hajtóműből és 10 egyirányú erőátvitelt létesítő szerkezet­ből álló hajtóáttétel van iktatva. Ezzel elérjük, hogy a mozgatandó tárgy eme­lése az egyirányú erőátvitelt létesítő szer­kezet bekapcsolása mellett kényszermoz-15 gásúan történik, ahol is a mozgatott tárgy az önzáró hajtómű alkalmazása folytán önsúlyának kiegyensúlyozása nélkül, külön rögzítőszerkezet hiányában is bármilyen helyzetben megáll és abban 20 meg is marad. A mozgatott tárgy süllyesz­tése a kényszermozgású hajtóművek ellenkező irányban való működtetésével történik, amikor is a tárgy önsúlyának hatása alatt mozog lefelé, miközben az 25 egyirányú erőátvitelt létesítő szerkezet szabadon visszafelé fut és az önzáró hajtómű is az emelési értelemmel ellen kező irányban mozog. A tágy önsúlyának hatása alatt abban a mértékben süllyed, 80 amelyben azt az egyirányú erőátvitelt lé­tesítő szerkezet és az önzáró hajtómű visszaforgása megengedi. A kényszermoz­gású hajtóműnek a süllyesztési értelem­ben való mozgatása az emelendő, illetőleg 35 süllyesztendő tárgyra semmiféle hatással nincs. A találmánnyal megakadályozzuk, hogy az emelést közvetítő felfüggesztő vagy tartó szerv i(huzal, szalag, zsinór stb.) a mozgatott tárgynak a süllyesztés 40 közben bekövetkező fennakadása esetén tovább legöngyölődve összegubancolódjék, illetőleg eltörjék. Ha a mozgatott tárgy a süllyesztés közben megakad vagy ha a tárgy legalsó helyzetébe érve, szilárd ala- 45 pon, pl. ablak- vagy zsalukeret esetében az ablak vagy zsalu vezetékének fenekén felfekszik, akkor az egyirányú erőátvitelt létesítő szerv, mely eddig a hajtómű és a felfüggesztő szerv tartója (pl. zsinór- 50 dob) között a kapcsolatot létesítette, ille­tőleg fenntartotta, ezt a kapcsolatot meg­szünteti és ha a kényszermozgású hajtó­művet a süllyesztés irányában tovább mű­ködtetjük is, a felfüggesztő szerv tartója 55 nem forog tovélbb és így a felfüggesztő szerv összegubancolódása vagy eltörése nem következhetik be. A kényszermozgású hajtómű pl. kúp­vagy egyéb fogaskerékáttétel, az önzáró QQ hajtómű pl. csiga, csigakerékpár vagy csavarkerékpár, az egyirányú erőátvitelt létesítő szerkezet pedig tetszőleges, pl. go­lyók közvetítésével működtetett, súrlódá­sos szabadonfutó szerkezet vagy kilincs- 65 mű lehet. A mellékelt rajz a találmány szerinti emelőszerkezet példaképem foganatosí­tási alakját mutatja. Az 1. ábra az emelőszerkezet függőleges 70 metszete és a 2. ábra részleges oldalnézete. Az ábrázolt foganatosítási alaknál a kényszermozgású emelés az (1) forgattyú­val történik, mely a kényszermozgása 75 hajtóművet, az ábrázolt esetben a (2, 2a)

Next

/
Thumbnails
Contents