118615. lajstromszámú szabadalom • Zárszerkezet

Megjelent 1938. évi augusztus hó 10-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BTRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 118615. SZÁM VLII/D. OSZTÁLY. S. 15713. ALAPSZÁM. Zárszerkezet. Semsey Tibor nyűg-, tanár Sashalom. A bejelentés napja 1935. évi január hó 2-ika. Az ismert és használatos, kulccsal nyitható lakatokat és zárakat megfelelő álkulccsal, vagy véletlenül megtalált vagy eltulajdonított saját kulcsukkal, vagy e 5 kulcsról készített másolattal bárki ki­nyithatta. A találmány olyan zárszer­kezet, amelynek nyitásához a megfelelő kulcs nem elegendő, hanem ismerni kell ehhez még a zár fortélyát is. Ezáltal 10 fokozott biztonságot érünk el, elsősorban alkalmi, házi, besurranó, stb. tolvajokkal szemben, akik a zár kulcsát viszonylag könnyen megszerezhetik, de annak kezelé­sét nem ismerik. 15 A találmány szerint a zárszerkezetnek rugóerővel záróhelyzetében tartott zár­nyelvére, illetve egy, ezzel a nyelvvel együttmozgó részre a zár egy meghatá­rozott helyzetében, a nehézségi erő beha-20 tására a zárkulcs tollának körülfordulási pályájába függő ingát csuklózunk. A kulcs, bármilyen irányú körülfordulása­kor, ezt a pályájába eső ingát helyzetéből kilengeti, anélkül, hogy a zárónyelvet 25 elmozdítaná. A kulcs tolla csakis egy bizonyos viszonylagos helyzetében, és csakis egy forgatási iránya mellett kap­csolódik úgy az ingával, hogy annál fogva elmozgathassa a zárónyelvet. Aki tehát 50 nem ismeri annak a módját, hogy a kul­csot kapcsolatba hozza az ingával, akár­meddig forgathatja ide-oda a kulcsot a zárban, anélkül, hogy a zár kinyílna. A találmányt és működését egy, a csa-15 tolt rajzon ábrázolt, foganatosítási pél­dája kapcsán ismertetem részletesen. A rajz 1. ábrája egy, a találmány szerinti zár­szerkezetű lakat előlnézetét, a lakat homlokfalának eltávolítása után, mu- 40 tatja, 2. és 3. ábrája pedig, nagyobb lépték­ben, a zárszerkezet egy részletét szemlél­teti különböző helyzetekben. A lakat (1) tokjához csuklózott (2) 45 kengyelt ismert módon a (3) zárnyelv tartja zárt helyzetében és azt csak e nyelv visszamozgatása után lehet ki­nyitni. A (3) nyelvvel az (1) lakattokhoz helytállóan erősített (4) vezetősín mentén 50 vezetett (5) rész függ össze. A (3) nyelvet az (5) részre ható (6) rugó tartja záró­helyzetében. A találmány szerinti (7) inga az (ö) vezetőrészhez van csuklózva. Ezt az 55. ingát úgy helyezzük el, hogy a lakat egy bizonyos, a rajzon ábrázolt foganatosí­tási alaknál függőleges, helyeztében a nehézségi erő hatására szabadon lefelé függve beleessék a lakatkulcs (8) tollának 60 eredmény vonallal jelzett körülfordulási pályájába. A (7) inga alsó részét az (A) és (B) pontok között (2. és 3. ábra) homorúan ívelve alakítjuk ki, olymódon, hogy az 65 (A) pont messzebb essék az inga lengési középpontjától, mint a (B) pont. Az óra­mutató járásával megegyező irányban körülfordított kulcs (8) tolla először a (7) inga baloldali oldalfelületébe ütközik 7a bele, az ingát jobbra kilengeti és tovább­fordulása közben elhagyja az (A) pontot, amiután az inga, a (8) kulcstoll hatásától felszabadulva, a súlyerő hatására ismét eredeti helyzetébe igyekszik visszatérni. 75-Az ellenkező irányban körülfordított

Next

/
Thumbnails
Contents