118395. lajstromszámú szabadalom • Védő bevonat és ezzel készült légcsavar

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 118395. SZÁM. IV/h/1. (V/h.) OSZTÁLY. — H. 10006. ALAPSZÁM. Védő bevonat és ezzel készült légcsavar. Heine Hugó légcsa vargyáros, Berlin. A bejelentés napja 1937. évi január hó 26-ika. Németbirodalmi elsőbbsége 1936. évi február hó 1-je. A találmány védőbevonat és ezzel készült légcsavar. A találmány szerinti védőbevonat különösen légi járművek faalkatrészeihez főképen légcsavarok 5 szárnyaihoz használható. A felsorolt tár­gyakat homok-, kő-, víz- és jégverés, illetve a légköri viszonyok hatása ellen védőbevonattal védik. Különösen arra törekedtek, hogy légcsavarok belépési 10 élét védjék meg. Az említett célból pl. a szárny élének fedőcsíkját valamivel szélesebb szitaszövet-, illetve huzalszövet­csíkhoz forrasztották és ez utóbbit ra­gasztóanyagba ágyazták. A használt 15 ragasztóanyagnak az a hátránya, hogy elsősorban a huzalszövetet nem közvet­lenül köti össze a fával, hanem a fára először oly alapréteget szükséges felvinni, amely a ragasztást lehetővé teszi és 20 másodsorban a ragasztóanyag megmere­vedés után megkeményedik. Következ­ménye ennek, hogy a ragasztóanyag a | fának üzem közben bekövetkező mozgá-i sait nem követheti és lereped, illetve 25 lepattog, ami a védő él leválását elő­mozdítja. E hátrány elkerülése végett a huzalszövetet a szárnyakon fejes vagy fej nélküli szegekkel rögzítik, ami azon­| ban a szárny megsérülését okozza. A 30 szárnyaknak e megsérülése különösen jelentékeny azoknál a megoldásoknál, amelyeknél a csavarszárny körül huzal­szövetből készült köpenyt helyeznek, amelyet a faszárnyra szegeinek vagy 35 huzalfonállal rávarrnak. A találmány szerint a védő fémbevona­tot csavarok, szegecsek, szegek vagy más ily rögzítő alkatelemek teljes mellőzése mellett közvetlenül az alaptesttel, pl. fával oly ragasztóanyag segélyével kötjük 40 össze, amely rugalmasságát megtartja, a védőbevonat fémbetétjének hurokjait vagy más nyílásait teljesen kitölti és amelynek felületét mázzal, pl. önmagától megkeményedő műgyantamázzal vonjuk 45 be. Ily módon oly szerkezetek, illetve szerkezeti részek állíthatók elő, amelyek­nél a fából vagy más ily anyagból készült rész, a lényegében a ragasztóanyagba ágyazott védő fémbevonat, a ragasztó- 50 anyag és a máz szervesen összefüggő, szétválaszthatatlan egészet alkot, amely­nek felülete kielégítő mértékben kemény. A védőbevonat azonban a használt ra­gasztóanyag megmaradó rugalmassága 55 miatt a fa mozgásait követheti és így a ragasztóanyag nem reped, illetve nem szakad le. Rugalmas állapotban maradó és máz­réteg felvitelét megengedő ragasztóanyag 60 gyanánt oly keverék használható, amely előnyösen félig keményített állapotban lévő, oldott keményíthető műgyantákból, pl. fenol, húgyanyag, aceton vagy ezek homologjainak vagy helyettesítési ter- 65 mékeinek és aldehidek, különösen for­maldehid vagy polimerjeinek vagy ve­gyületeinek kondenzációs termékeiből, továbbá bórsav (bórsavanhidrid vagy orto-, meta-, illetve tetraborsav) alko- 70 hóiban való telített oldatából készült. E keverékhez előnyösen el nem páro­logtatható, folyékony vagy oldott lá­gyító szert adunk, pl. vinilsaveszterek, különösen akrilsavmetileszterek vagy 75 vinilacetatok polimerizációs termékeit.

Next

/
Thumbnails
Contents