118009. lajstromszámú szabadalom • Tűzhely-karika

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 118009. SZÁM. IL/H. OSZTÁLY. — L. 7302. ALAPSZÁM. Tűzhely-karika. Lebovits Náthán órás, Budapest. Pótszabadalom a 109854. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1937. évi március hó 9-ike. A találmány a 105854 sz. törzsszaba­dalomban védett hőkihasználó-készülék javítása, illetve további kiviteli alakja, mely a fenti törzsszabadalomban védett 5 készüléktől elsősorban abban különbözik, hogy a tűzhelylap tűzhelykarikanyílásába illő, üreges nyúlványú körlapnak feiül külön darabból való fedőlapja van. E fedőlap a tűzhelykarika körlapjához old-10 hatóan és kivehetően van szerelve. E fedőlap a körben elrendezett, üreges nyúlványok (csészék) felül nyitott nyílá­sait fedi, a középső csésze pedig e fedőlap közepén kivehetően vagy vele egy darab-15 ból van. Egy más kiviteli alaknál a tűzhely­karika körlapjának alsó lapján a tüzelő­térbe nyúló és a csészéket körülvevő, körülfutó oldalfal van. 2o Ismét más megoldásnál a körülfutó oldalfal és a középső, üreges nyúlvány van meg, míg a többi csésze elmarad. Egy további kiviteli alaknál az üreges nyúlványok alul is nyitottak és a kör-25 lapra szerelt fedőlapnak a csészék felső nyílásával egybeeső körkivágásai vannak. E fedőlap elforgatható és így a csésze­nyílások zárhatók és nyithatók. A csé­széket itt is körülfutó oldalfal veszi körül. 30 A fedőlap alkalmazásával tökéletesebb hőátadást érünk el és egyszersmind meg­akadályozzuk azt, hogy az edényekből esetleg kifolyó étel a csészékbe kerül­hessen. 35 Az egy darabból való tűzhelykarika, hideg tűzhely esetén, mint gyorsforraló is használható. A tűzhelykarikát ugyanis, hideg tűzhely esetén, a tűzhelylap nyílá­sából kiemelhetjük és megfordítva vissza­helyezve s a középső, üreges nyúlványt is 40 megfelelő helyére helyezve és szesszel megtöltve, gyorsforralóként használhat­juk azt, ainikoris a melegítendő edényt a felfelé álló, üreges nyúlványokra helyez­zük. 45 A rajzon a találmány tö\>b kiviteli alakját láthatjuk, melyektől a gyakorlat­ban, lényegüknek érintése nélkül, el is térhetünk. Az 1. ábra a tűzhelykarika távlati képe, 50 fedőlap nélkül, a 2. ábra ugyanaz megfordítva, gyors­forralóként alkalmazva, távlatilag, a 3. ábra a tűzhelykarika az oldhatóan és kivehetően hozzászerelt fedőlappal, a 55 külön darabból való, kivehető, középső csészével, felülnézetben, a 4. ábra ugyanaz keresztmetszetben, az 5. ábra a tűzhelykarika a fedőlappal, egy darabból való középső csészével 60 keresztmetszetben, a 6. ábra a 3. ábra szerinti kiviteli alak gyűrűalakú fedőlapja felülnézetben, a 7. ábra más kiviteli alak oldalnézete, a körülfutó oldalfallal, a 65 8. ábra további kiviteli alak alulról nézve, távlatilag, a 9. ábra alul nyitott csészéjü, elforgat­ható fedőlapú kiviteli alak távlatilag, végül a 70 10. ábra ugyanaz, de középcsészével keresztmetszetben. Az 1. ábra szerinti, fedőlap nélküli, egy darabból való tűzhelykarikát, hideg

Next

/
Thumbnails
Contents