118009. lajstromszámú szabadalom • Tűzhely-karika

2 118009. tűzhely esetén, gyorsf orralóként is hasz­nálhatjuk. Ekkor a tőzhelykarikát meg­fordítva a tűzhelylap nyílásába helyezzük és a középső, kiemelhető (15) csészét újból 5 a középnyílásba helyezzük. A (15) csé­szébe szeszt öntünk, azt meggyujtjuk és a melegítendő (17) edényt a csészék tete­jére állítjuk (2. ábra). A 3. és 4. ábra szerinti kiviteli alaknál 10 a tűzhely karika (b) körlapjának bemélye­désébe a (2) fedőlap illik. E fedőlap középső (5) áttörésében van a középső, kivehető (15) csésze. A (c) csészék felső nyílása fölött, a (2) fedőlapon, küllő 15 irányú, melegvezető (3) bemélyedések és e bemélyedések felében melegátvezető (4) lyukak vannak. Az" 5. ábrán a (2) fedőlap a középső (15) csészével egy darabból van és ki-20 vehetően van a tűzhelykarika (b) kör­lapjának bemélyedésébe helyezve. A 7. ábrán a tűzhelykarika (b) kör­lapjának alsó felén, a csészéket körülvevő (6) oldalfal van, melyen körülmenő (7) 25 lyukak vannak. A 8, ábra szerinti kiviteli alaknál a (b) körlapon csak középső (15) csésze és alul körülfutó (6) oldalfal van. A (15) csésze a (b) körlappal egy darabból van, de 80 külön kivehető darab is lehet. A (b) kör­lapon rnelegáteresztő (10) lyukak vannak. A 9. ábra szerinti alaknál a (c) csészék alul is nyitottak és a (2) fedőlapon a (c) csészék felső nyílásaival egybeeső (13) 35 áttörések vannak. E (2) fedőlap a (14) csap körül, a (12) fogantyú segélyével elforgatható és így a csésze nyílások zár­hatók és nyithatók. A csészéket körül­futó (6) oldalfal veszi körül. 40 A 10. ábra szerinti alaknál a (2) fedőlap a középső (15) csészével egy darabból van, ekkor a fedőlap a csészével együtt elforgatható a (b) körlap középső (16) környílásában. Szabadalmi igények : 45 1. A 105854 lajstromszámú törzsszaba­dalom 1—10. igénypontjaiban védett hőkihasználó készülék javítása, illetve további kiviteli alakja, melyet az jel­lemez, hogy a tűzhelylap tűzhely- 50 karikanyílásába illő, üreges (c) nyúl­ványú (d) körlapon, külön darabból való, kiemelhető (2) fedőlap van. 2. Az 1. igénypont szerinti tűzhely­karika kiviteli alakja, melyet az jelle- 55 mez, hogy a (2) fedőlap középső, üreges (15) nyúlványa (csészéje) ki­emelhető. 3. Az 1—2. igénypontszerinti tűzhely­karika kiviteli alakja, melyet az jelle- 60 mez, hogy a (2) fedőlap a középső, üreges (15) csészével egy darabból van s a (2) fedőlap oldhatóan és ki­vehetően van a (b) körlaphoz szerelve. 4. Az 1—3. igénypont szerinti tűzhely- 65 karika kiviteli alakja, melyet az jelle­mez, hogy a (2) fedőlapon a csészék felső nyílásaival egybeeső, küllő irányú melegvezető (3) bemélyedések és me­legátvezető (4) lyukak vannak. 70 5. Az 1. igénypont szerinti tűzhelykarika kiviteli alakja, jellemezve a (b) körlap alsó lapján lévő, körben futó (6) oldalfallal. 6. Az 1—5. igénypont szerinti tűzhely- 75 karika kiviteli alakja, melyet az jelle­mez, hogy a (c) csészék alul is nyitot­tak, jellemezve továbbá a (b) kör­lapon központosán, elforgathatóan megerősített (2) fedőlappal s e fedő- 80 lapon lévő, a (c) csészék felső nyílásai­val egybeeső (13) áttörésekkel. 7. A 6. igénypont szerinti tűzhelykarika kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy az elforgatható (2) körlap a kö- 85 zépső alul zárt (15) csészével egy darabból van. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents