115996. lajstromszámú szabadalom • Eljárás értékes széntartalmú anyagok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI $ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS L15996. SZÁM. IV/h/l. (X[/!>.) OSZTÁLY. — //. 9629. ALAPSZÁM. Eljárás értékes széntartalmú anyagok előállítására. International Hydrogenation I'atentsCompany Limited cég Vaduz; Liechtenstein, mint az I. G. Farbeiiindustrie A. (i. cég" Frankfurt a/M. jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi szeptember hó 25-ike. Értékes széntartalmú anyagoknak szén­; féleségekből, kátrányokból, ásványolajok­ból, valamint ezeknek desztillációval, nyomás alatti hidrogénezéssel, vagy 5 krakk-eljárással kapott folyékony termé­keiből halogén vagy halogéntartalmú anyagok jelenlétében, célszerűen hidrogén hozzáadásával nyomás alatt foganatosí­tott, hőkezelés útján való előállítása isme-10 retes. Ennél az eljárásnál nehézséget okoz, hogy a 'halogén, különösen a klór, amely rendszerint halogénhidragén alakjában az edényből a reakciótermékekkel együtt tá­vozik, a reakcióedény utáni csővezetékek -15 ben és/vagy hőkioseirélőben korózióka.í okoz. Ezek a koirroziók abban a hőfoktar­tományban lépnek fel különösen erősen, amelyben a víz kondenzálódása és/vagy a halogénvegyületek, mint pl. ammonium-20 klorid, kiválása megkezdődik. E hátrány elkerülése végett már különböző rendsza­bályok alkalmazását javasolták, mint pl. a reakoiótermékeknek alkáliás oldatokkal > való mosását, vagy pedig a veszélyeztetett 25 helyeknek drága anyagokkal, pl. nemes­fémekkel, való burkolását. Azt találtuk, hogy a korroziót lényege­sen egyszerűbb módon is meg lehet aka­dályozni, ha olyan anyagok hozzáadása 30 mellett dolgozunk, hogy a írea.kció vége felé, vagy a termékek erős lehűlése előtt, stabil fémhalogénvegyületek képződése möllett halogénlekötés következzék be. Ilyen anyagokként karbonátok, szulfidok, 35 hidroxidok és hasonlók jönnék tekintetbe. Célszerűen az alkáli- vagy alkaliföldfé­mek megfelelő vegyületét alkalmazzuk, pl. meszet vagy nátriumkarbonátot. Ezeket az anyagokat, amelyek halogénnel vagy halogénhidrogénnel viszonylag könnyen 40 lépek reakcióba, célszerűen csak akkor visszük be a reakcióedényhe, amikor a reakció már majdnem befejeződött, úgy hogy a reakció (befejezésével egyidejűleg történik a halogén lekötése is. Ha az el- 45 járást több egymás mögé kapcsolt edény alkalmazásával hajtjuk végre, akkor a haliogiénkötő anyagokat célszerűen az utolsó edénybe visszük be. Különösen alkalmasnak bizonyultak 50 olyan anyagok, melyeknek először a reak­cióifeltétellek mellett redukció útján olyan változást kell szenvedniük, amely képessé teszi őket a halogénnel, stabil fémhalo­génvegyület képződése mellett, -vegyü- 55 letbe lépni. Ezek az anyagok, melyeket a kiindulási anyaghoz keverhetünk, vagy pedig a reakció folyamata alatt adagolha­tunk, a reakció vége felé halogént, vagy halogénhidrogént kötő anyagokká változ- 60 nak. Célszerűen semleges, esetleg gyengén alkáliásan reagáló anyagokat alkalma­zunk. Ezek már maguk is hasznos katalizi­ses hatást fejthetnek ki a reakcióra. Ilyen anyagok pl. szulfátok, szulfitok, foszfátok, 65 stb. Itt is alkalmasak a megfelelő alkáli­fémvegyületek, vagy az alkáliföldfémek­nek, vagy a cinknek vegyületei is. Külö­nösen alkalmasnak mutatkoztak az alkáli­fémek szulfátjai és szülfitjai. A nátrium 70

Next

/
Thumbnails
Contents