115362. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az uretánsorozat új higanyvegyületeinek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 115363. SZÁM. IV/h/2. OSZTÁLY. — C. 4743. ALAPSZÁM. Eljárás az uretánsorozat új higanyvegyületeinek előállítására. Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel cég Basel. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 25-ike. Svájci elsőbbsége 1934. évi november hó 3-ika. Azt találtuk, hogy új higanyvegyüle­tekhez jutunk, ha alifás uretánokat, xnei­lyek legalább egy telítetlen alkilm,aradé­kot tartalmaznak, higanyvegyületekkel > hozunk reakcióba. A telítetlen maradék akár a nitrogénhez, akár az oxigénhez lehet kötve. Az, új higanvegyületek előállítását cél­szerűen vizes, vagy alkoholos oldatban ) úgy végezzük, hogy az említett uretáno­kat x-Hg-x, Vagy x-Hg-OH képletű, kész vagy naszeens állapotban levő higanyve­gyületekkel hozzuk reakcióba; a •fenti képletben x savanyú maradék, mely kü-i lönösen az alifás, aromás vagy hetero­ciklusos'sorozathoz tartozhat, így pl. az ecetsav, propionsav, borkősav, benzoesay nikotinsav vagy disziubsztituált xantinok, mint teofillin vagy teobromin maradéka i lehet. Ha a fentemlített uretánokat a normá­lis x-Hg-x képletű higanysókkal hozzuk reakcióba, akkor a cserebomlás folyamán a savanyú komponens egy ekvivalense le­hasad és azt a képződött végterméktől el kell választani. Ezt elkerülhetjük, ha az x-Hg-OH képletű bázisos higanysókat használjuk, illetőleg 1 Mol. merkuri­oxidra valamely savanyú komponensnek -ekvivalensét vesszük, vagy % Mol. mer­kurioxidra %• Mol. normális higanysót veszünk. Azt találtuk továbbá, hogy savanyú maradékokat, pl. a C„H5 0—00—NH—CH,—CH—CH2 OH I Hg-O-CO—0HS képletű N-allil-etiluretán-merkuriacetát ecetsavmaradékáit utólag valamely di­szubsztituált xantin, pl. teofillin maradé­kával helyettesíthetjük. Az új vegyületeket a gyógyászatban 40 szándékozzuk felhasználni. Jó elbírható­ság mellett diuretikus és antiszeptikus hatásukkal tűnnek ki. 1. Példa: 318 rész merkuri,acetátot vízben felöl- 45 dunk és 129 rész N-allil-etiluretánt (C2H5O—00—NH—ÖHs—OH = CH2 ) keverünk hozzá,. Az oldatot vízfürdőn melegítjük és azután vákuumban beszá­radásig begőzölögtetjük. Olajait kapunk 50 miely eeeteszterrel összedörzsölve megder­med. A kapott N-allil-etiluretán-merku­riacetát acetonból vagy eceteseterből át­kristályosltha'tó és tűk alakjában kris­tályosodik ki, melyek 86—87°-on olvad- 55 n,ak. Az; analízis 49,37% higany tartalmat mutat ki (kiszámítva 49,4%). Az új ve­gyület valószínűleg a fent megadott kép­letű. Vízben könnyen oldódik, vizes oldata náitronlúggal szemben melegben is állandó. 60 Ha ugyanezt a reakciót nem vizes, ha­nem metilalkbholos oldatban visszük vég­hez, akkor a megfelelő metilétert világos sárga olaj alakjában kapjuk meg, mely vízben könnyen oldódik és nátronlúggal 65 szemben melegben szintén állandó. 2. Példa: 25,8 rész N-allil-etiluretánt, 43,2 rész merkurioxidot és 12 rész ecetsavat vízzel melegítünk. A cserebomlás megtörténte 70 után az oldatot vákuumban beszáradásig begőzölögtetjük és a maradékot az 1. pél­dában megadott módon tovább feldolgoz-

Next

/
Thumbnails
Contents