115135. lajstromszámú szabadalom • Golyós csapágyazás kocsikerekekhez és szerszám ennek elkészítésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÁQ SZABADALMI LEÍRÁS 115135. SZÁM. XX/f. OSZTÁLY. — JB. 13309. ALAPSZÁM. Golyós csapágyazás kocsikerekekhez és szerszám ennek elkészítésére. Bartkó János gyáros, Budapest. A bejelentés napja 1936. évi február hó 8-ika. Kocsikerékhez való golyóscsapágyazás­nak készítése már régi törekvés tárgya. Azonban az eddigi készítési módnak az volt a hátránya, hogy oly költséges volt, 5 hogy alkalmazása a golyóscsapágyazás gazdaságos volta ellenében sem volt ren­tábilis. A találmány szerinti golyóscsap­ágyazás annyiban tér el előnyösen az ed­digiektől, hogy olcsó és hogy a hozzávaló 10 szerszám segélyével bármely falusi kovács is elkészítheti, ill. régi kocsikerekeket go­lyóscsapágyazásúvá átalakíthat. A rajz példaképpen mutatja a golyós­csapágyazás két kiviteli alakját, továbbá 15 a szerszámot. Az 1. ábra az egyik golyóscsapágyazás füg­gélyes hosszmetszete, részben nézete. A 2. ábra a golyóscsapágyazásnak egy má­sik kiviteli alakja függélyes hosszmetszet-20 ben, részben nézetben. A 3. ábra a 2. ábrához való függélyes ke­resztmetszet. A 3a. és 3b. ábra a 2. ábra szerinti kiviteli alak egy részének nagyobbléptékű függé-25 lyes metszete, ill. felülnézete. A 4. ábra a szerszám oldalnézete és rész­ben függélyes metszete. Az 5. ábra a szerszám egy részének más oldalról tekintett oldalnézete. A 30 6. ábra a szerszám felülnézete. A rajzon (1) a tengelycsap, amely is­mert módon a (2) és (3) golyóscsapágyak­ban nyugszik, amelyek viszont a (4) per­selyben foglalnak helyet. A (4) persely, el-35 térően az eddigi perselyektől, két (4, 4') részből áll, amelyeknek bővebb végében vannak a golyóscsapágyak elhelyezve. A (2) golyóscsapágynak belső csapágygyűrű­jét az (5) anyástárcsa szorítja a tengely­hez. A (3) golyóscsapágynak belső gyű- 40 rűje pedig szorosan van az (1) tengely­csapra húzva. A golyóscsaipágyak külső gyűrűje a (4, 4') perselyrészekhez szorul és azokkal együtt forog. A (4') persely­rész külső végén belső csavarmenetek van- 45 nak, amelyekbe a (6) porsapkát csavarol­juk, amely célból utóbbin csavaranya­szerű (7) kiképzés van. Az (1) tengelycsap (8) zárógyűrűje köré a célszerűen nemez­ből készült (9) porgyűrűt helyezzük. A (4, 50 4') persely a (10) kerékagyban ágyazott és ezzel együtt forog, aminek hatásosabb biz­tosítása céljából a persely kerületén ki­alakított (11) bordák a kerékagy fájába hatolnak. 55 A 2., 3. és 3a. ábra szerinti kiviteli alak­nál a persely ugyancsak két (4, 4') rész­ből áll, amelyekben a (2, 3) golyóscsap­ágyak elrendezettek. E kiviteli alaknál a (2) golyóscsapágy belső gyűrűjének az (1) 60 tengelycsaphoz való szorítása a következő módon történik: Az (1) tengelycsapra a (12) csavarrugót húzzuk, amely részint a (2) golyóscsapágy belső gyűrűjének, ré­szint a (13) alátéttárcsának fekszik neki 65 (2. és 3a. ábra). A (13) tárcsának diametrá­lis (13') hornya van, amelyben az (1) ten­gelycsap (14) harántfuratán átmenő (15) csapszeg fekszik. A körkeresztmetszetu (15) csapszeg két végét félköralakúra le- 70 reszeljük (3b. ábra), amelynek sík része a (12) csavarrugó hatására a (13) tárcsa (13') hornya fenéklapjához szorul, míg körkeresztmetszetű részét a (13) tárcsa a lereszelt csapszegrész tövénél keletkező 75 vállnál fogva a (14) furatban kiesés ellen tartja fogva (3a. ábra). Ez a rögzítési

Next

/
Thumbnails
Contents