114988. lajstromszámú szabadalom • Önműködő védő- és jelzőberendezés, különösen vasúti átjárókhoz és hasonlókhoz

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114988. szám. V/a/2. osztály. — F. 7286. alapszám. Önműködő védő- és jelzőberendezés különösen vasúti átjárókhoz és hasonlókhoz. Fryba Josef igazgató Prága. A bejelentés napja 1934. évi november hó 17-ike. Csehszlovákiai elsőbbsége 1933. évi november hó 17-ike. Vasúti átjárók önműködő biztosítására a berendezéseknek egész sora ismeretes, amelyek önműködően úgy dolgoznak, hogy a mozgásban levő vonat a pályá-5 nak meghatározott, a védett vasúti át­járó előtt, az átjárónál vagy az átjáró rntán levő helyéin kontaktuszárási révén áramkört zárnak és ezzel az önműködő­védő ós jelzőberendezésnek villamos im'-0 pulzust adnak, mellyel a berendezés az átjárót zárja vagy nyitja. Az eddigi ily-Jájta berendezések a gyakorlatban nem váltak be, még Pedig vagy abból az ok­ból, mert nem elégítettek ki a tényleges 5 üzemnek valamennyi, alárendelt jelentő­ségűnek látszó feltételét, vagy pedig azért, mert annak az időpontnak közúti-és vasúti forgalmi viszonyai, amikor a megoldást megtalálták közben lényege-10 sen megváltoztak. E berendezések végül még azért sem váltak be, mert az egész berendezés működése nagy mértékben függött az eddig szükséges^ nagy szám­ban alkalmazott segédberendezések njü­>5 ködésének a megbízhatóságától. Az eddig alkalmazott segédberendezések megbíz­ható működése gyakorlatilag nem volt biztosítható, még pedig 'körülményes szer­kezeti kiképzésük, vagy a villamos áram-50 forrás (pl. az áramhálózatból való áram­vétel) megbízhatatlansága következtében. A találmány abban van, hogy az új berendezés a megbízhatatlan hálózati áramellátástól teljesen független. Ezt az-55 zal érjük el, hogy az üzemi energiát meg­, határozott, megfelelően! megválasztott üzemtartamra közvetlenül magában a be­rendezésben, a vasúti átjárónál, megfe­lelő és egészen sajátos módon bekapcsolt akkumulátortelepben tároljuk, amely több to szakaszba van osztva és a berendezés egyes szerkezeteihez úgy van hozzákap­csolva, hogy maximális teljesítmény mel­lett az energiafogyasztás minimális. E célt nem 'csupán különleges kapcsolási. 45-elrendezés szolgálja, hanem az egész be­rendezés egyes erőművi részeinek külön­leges elrendezés, pl. a sorompó szerkeze­tének súlyelosztása, sőt még a „védett" szakasz külső végén levő kontaktushe- 50' lyek berendezése is. A berendezés összes részeinek eme különleges kapcsolása és a kontaktuíshelyisizerkezetek kiadós igény­bevétele nélkül az akkumulátortelepből álló üzembiztos energiaforrás, helyhez kö- 55-tött nagy térfoglalása következtében, gyakorlati üzemi célokra még alkalmat­lan lenne. Avégből, hogy ezt a megbíz­ható forrást gyakorlatilag fehasznállha­tóvá tegyük, a berendezés összes részeit 60-úgy erőművi, mint pedig vililanyerőművi tekintetbein, szerkezetileg úgy kell kiké­pezni, hogy azok csak minimális hajtó­energiát használjanak fel. Ettől elte­kintve, az indikációs alkatrészek szájmát 65-is a minimumra kell csökkenteni. A ta­lálrnány szerint az üzemenergiában való megtakarítást azzal érjük el, hogy az lösszberendeBés inormálisan „villamos" funkcióinak egy részét a kontaktusszerke- 70 zettel, valamint a sorompókészülék szer­kezetével végeztetjük. Azzal, hogy egy­részt a kontaktuskészülékeit és másrészt a sorompókésziiléket oszthatatlan egész­szé foglaltuk össze, e részek lényeges egy- 75. szerűsbítését és a hajtóenergiának lénye­gesen csökkentett igénybevételét értük el. Ez teszi lehetővé akkumulátortelepeknek

Next

/
Thumbnails
Contents