114909. lajstromszámú szabadalom • Eljárás egy- vagy többszínű fényképek és mozgófényképfilmek előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114909. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. Ér. 7908. ALAPSZÁM. Eljárás egy- vagy többszínű fényképek és mozgófényképfilmek előállítására. Dr. Gáspár Béla orvos és vegyész Bruxelles. A bejelentés napja 1935. évi március hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 29-ike. Ismeretes fényképeknek oly anyagokkal való előállítása, melyek a kép felépítésé­hez, létesítéséhez szükséges festéket a fényérzékeny rétegben tartalmazzák. A 5 festett rétegek abszorpciója azonban a fényképészet egyes céljaira hátrányos. így különösen ama spektrál körzetekben, ame­lyekben a festékek abszorbeálnak, a réte­gek nem órzékenyíthetők kielégítő mérv-10 ben. A találmány eljárás, amelynél a fény­képezés, különösen a színes fényképezés céljaira kielégítő festéktartalmat érhe­tünk el a festék abszorpciókörzetében is 15 elegendő mérvű érzékenyítós lehetővé té­telére kielégítő abszorpciómentesség mel­lett. Azt találtam, hogy a. festékek durván diszperz alakban (pl. nem-folytonosan el-20 osztott porrészecskék alakjában) a kötő­anyagot csak gyengén vagy alig festik meg és a rétegek ama abszorpciókörzet legnagyobb részében is jól áteresztők, amelyben a festék, — ha az festőerejét 25 teljes mértékben kifejti, mint pl. oldat­ban vagy finoman elosztott alakban, — abszorbeál. A festéket a fényérzékeny rétegekbe, illetőleg az ezek előállításához használt 30 oldatokba, emulziókba, durván diszperz, egyáltalán nem vagy csak kevéssé festő alakban visszük be, mimellett abszorpciója csak csekély mérvű vagy alig észlelhető. Eközben csupán a részecskéknek magában 85 véve csekély árnyékhatása lép fel. Erre a festéket a megvilágítás után a képkezelés­nek tetszőleges időpontjában a durván diszperz, festés tekintetében nem-haté­kony alakjából a festés tekintetében ha­tékony alakba hozzuk. Ez vagy alkalmas 40 oldószerekkel, vagy pedig oly vegyianya­gokkal történik, amelyek a rétegnek dif­fúz megfestését idézik elő. Emellett magá­ban véve közömbös, hogy e szerek beha­tása után a festék a kötőszert vegyileg 45 megfesti-e (vagyis a kötőszerhez vegyileg kapcsolódik-e) vagy pedig azt csak kollo­diálisan vagy nagy mérvben diszpergál­tan hozzuk-e a kötőszerben vagy akár csak annak a felületén festés tekintetében 50 hatékony, azaz erőteljesen abszorbeáló alakba. Példa: Poralakií B-spritechtvöröset zse­latinnal eldörzsölünk. A festékpornak a zselatinhoz való mennyiségi arányát úgy 55 kell megválasztanunk, hogy a réteghordo­zóra való kiöntés után a festékpor nem­folytonos elosztású legyen, vagyis a zse­latin még jól átlátszó maradjon. A festék­mennyiséget annál nagyobbra sem szabad 60 vennünk, mint amennyi a rétegnek még kielégítő jóságú diffúz megfestéséhez szükséges. Ezt a diffúz megfestést akkor érjük el, ha a festéket hígított alkoholol­datban való fürösztéssel finoman diszperz, 65 festés tekintetében hatékony alakra hoz­zuk. Az oldatnak töménységét olyanra kell választanunk, hogy egyrészt a zsela­tin még duzzadjon, másrészt a festék ol­dódjék. A festékporfelesleg esetén túlerős 70 árnyékhatás lép fel, amely a réteg megvi­lágítására káros.

Next

/
Thumbnails
Contents