113965. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szekunder aminok szulfénamidjainak előállítására

A fölös mennyiségben alkalmazott pi­peridint a szüredékből visszakaphatjuk és elegyítéshez ismét felhasználhatjuk. 3. példa. 250 1 vízben 'elkevert 50 kg merkapto­benzotiazolt 51 kg piperidinnel elegyí­tünk. 40°-ois reakcióhőmérsékleten, né­hány óra alatt 10.2 kg ILOs-nek megfelelő hidrogónisizuperoxidoldatot folyatunk hoz­zá. Majd rövid kavarás után az oldatot lehűtjük és a kivált benzo-tiazolil-2-szul-1énpiperididet leszűrjük. A fölös piperidint a szüredékből visz­szakaphatjuk. 4. példa. 50 kg dibenzotiazolildiszulfidot >c.s.s.cf S / \ S , \ / 750 1 vízzel elkeverünk és 50 kg piperi­dinnel elegyítünk. Ezután 55°-on, több óra alatt, 24.5 kg N*iCCi-t tartalmazó nátriümhipo'kloritoldiatot folyatunk hoz­zá, majd rövid kavarás után az oldatot szűrünk. 60 kg benzotiazol i 1-2-szu líon -piperididet kapunk (1 az 1. példát), az el­méleti mennyiség 80%-ának megfelelően. 5. példa. 1500 1 vízzel elkevert 375 kg inerkapto­benzotiazolhoz 500 kg dietilamint adunk. Öt óra. alatt 184 kg NaOCi-t tartalmazó nátriumhipokloritoldatot folyatunk hozzá 35ü hőmérsékleten és egy ideig" kava­runk. A fölös mennyiségben alkalmazott dietilamint célszerűen gyengén csökken­tett nyomású lepárlással kaphatjuk visz­sza. A képződött bonzotiazolil-2-szitilfén­dietilamid ^C.S.N mint gyengén barnás olaj válik ki, me­lyet szivornyával elszívunk, vízzel mo­sunk és vákuumban megszárítunk. A termelési hányad 480 kg = kb. 90%-a az elméleti mennyiségnek. 6. példa. 74 kg tetraetiltiuramdiszuldidot 300 1 vízzel és 110 kg dietilaminnal elkeve­rünk. 501 """ hőmérsékleten, 6 óra alatt, 20.5 kg NaOCi-t tartalmazó nátriumhipo­kloridoldatot folyatunk hozzá. Először a tetraetiltiuramdiszulfid megy oldatba, majd kiválik a szulfénamid Ca H6 x Ca HB x . <:. s. x \c2 H5 gyengén barnás olaj alakjában. Hozzá­vetőlegesen egyórai kavarás után 200 1 vízzel hígítunk, az olajat leszedjük, víz­zel mossuk és megszárítjuk. 7. példa. 75 kg 2-merkaptobenzimidazolt, 300 1 víz­ben elkeverve, 128 kg piperidinnel ele­gyítünk; 5 óra alatt, kb. 40°-os reakció­hőmérsékleten, 41 kg NaQCVt tartalmazó vizes nátriumhipokloritoldatot adunk hozzá. Hozzávetőlegesen egyórai kavarás után 300 1 vízzel hígítunk'és 20°-ra hű­tünk. A képződött szulfénamidot /\_N B r H. ,H. MJ.S.N )H„ H2 H2 leszűrjük, vízzel mossuk és megszárítjuk. Az alkoholból átkirstályosított termik 390—193 -on bomlás közben olvad. 8. példa. 50 kg merkaptonaftoxazolt 200 1 vízzel elkeverünk, 64 kg piperidint adunk hozzá és 40°-ra melegítjük, miközben tiszta ol­dat keletkezik. Ezután 40° hőmérséklet fenntartása mellett, 5 óra alatt, 20.5 kg Xa()( i ! tartalmazó nátriumhipoklorit­oldatot folyatunk hozzá, majd kb, 1 óráig kavarunk és 300 1 vízzel hígítunk; mi­után 20°-ra lehűlt, a szulfénamidot !!.. IL \/ leszűrjük, vízzel mossuk és megszárítjuk. Az elméleti mennyiséghez viszonyított 90%-on felüli termelési hányaddal ily módon kapott termék 63—66°-on olvad; alkoholból átkristályosítva, az olvadási pont 71—73c -r,a emelkedik. /\ \ \/

Next

/
Thumbnails
Contents