113268. lajstromszámú szabadalom • Istállótrágyaterítő-szekér

MAGYAR KIRÁLYI fml SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113268. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Istállótrágyaterítő-szekér. Gots János oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1934. évi janius hó 9-ike. A trágyatelepről kihordott istállótrá­gyát a szántóföldön igen gyakran kupla­cofcba rakják és ott napokig, sőt hóna­pokig terítetlenül hagyják. Az így szét-6 hordott trágya nagy veszteséget szenved s> ha eső jön rá, az a trágyát kilúgozza s a kupacok helyén buja foltok lesznek. Az isitállótrágya kihordása leginkább télen; történik, amikor a gazda magát és jó-10 szagát meghűléstől féltve, nem szívesen szán időt a szétterítésre, de a sok eset­ben fagyos trágyát nem is tudná egyen­letesen szétteríteni. Egyenlőtlen terítés egyenlőtlen termést eredményez, ez pedig 15 késlelteti az aratást, ami időben, termék­minőségben s mennyiségben újabb vesz­teség. E veszteségek kiküszöböléfiére ál­ltáim as a találmány beli istállóit rágy a,­terítő-szekér. 20 A szögvaskerettel ellátott, alul, elől és mindkét oildalán deszkával béliéit^ körül­belül 1.5 m3 mennyiséget befogadó láda szekérszerüen tengelyre van szerelve, mely az 1. ábrán oldalnézetben látható. A 25 láda fenekén (9) szállítólánc húzódik vé­gig, amelyet (10) tengelyekre félékéit (11) fogaskerekek hajtanak és vezetnek. A szállítólánc feladata, hogy a ládában he­lyet foglaló trágyamennyiséget szükség 80 szerint hátrafelé továbbítsa a láda hátsó részén beépített (12) alsó és (13) flelső fo­gas dobok hoz, melyek a terítendő trágyát (14) folytonosi csavarral, vagy csavarvo­nalban elhelyezett lapátokkal felszerelt 35 tengelynek adják á!t, mely a terítést végzi. A láda s így az egész szerkezet (15) mellső tengelyekre s a (16) hátsó ten­gelyre van felépítve és a négy (17, 18) kerékkel szekeret alkot. A szállítóláncot 40 és a terítőszierkeizetet a szekér hátsó ke­rekei mozgatják. A részletes kiviteli mód a következő: A 2. ábrán látható szekér egyik oldalán a hátsó futótengelyen (19) hajtólánckerék foglal helyet, mely a (17) hátsó futókerékagy belső szélén levő 45 belső fogazástól nyeri hajtását a (20) kilincsek révén, amelyek csak a szekér előrehaladásánál kapcsolódnak, állandó egyirányú mozgást biztosítva. A (12) alsófogaisdob a (21) lánckerék, a (22) 50 bajtólánc és a (19) hajtólánckerék révén nyeri hajtását. A (22) hajtólánc a (19) hajtólánckerékre ki-bekapersolhiató a (23) könyökvas, a (24) összekötőrúd révén, mely a szekér elején elhelyezett kézi 55 emeltyűhöz csatlakozik aszerint, amint a (12) alsó fogasdobat forgásban tartani óhajtom vagy nem. Az alsó fogasdob másik végén két egyenlő nagyságú (25) lánckerék van fel- go ékelve. Az egyikről (13) felső fogasdob, a másikról a (14) csavarral vagy lapátok­kal félszer elit terítőtengely (2fi, 27) lánc­kerekektől nyeri forgatását. A fordulat­számok úgy aránylanak egymáshoz, hogy 65 amíg a hátsó hajtó futókerék egyet for­dul, az alsó fogasdob tizenegyeit s a csa­varral vagy lapátokkal felszerelt terítő­tengely tizenhatot. A felső fogasdióbon három darab foga&léc, az alsó fogasdobon: 70 hait darab fogasléc s a terítőtengelyen folytonos csavarlap (9. ábira) vagy nyolc darab csavarvonalban elhelyezett terítő-Tapát van. A fogak a fogasiléehez, amely lehet szögvas, U-vas, vagy más szelvényű, 75 a csavarlap vagy lapátok megfelelő szög alatít hajló öntvénysziárnyhoz vannak smegiecselve viagy hegesztve. A csavarlap egy másik kiviteli mód szerint a tenge­lyen átmenő csapokhoz van hegesztve. 80

Next

/
Thumbnails
Contents