111372. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szerves bizmutvegyületek előállítására

Megjelent 1935. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 111372. SZÁM. — IV/h/2, OSZTÁLY. Eljárás szerves bizmutvegyületek előállítására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft cég Frankfurt a/M. (Németország). Pótszabadalom a 108570. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi november hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1932. évi november hó 8-ika. A 108570. számú törzsszabadalóm eljá­rást ismertet k em oteráp iail a g értékes, olajban oldható bizmutvegyüleitek előállí­tására, mely abból áll, hogy a kámfornak 5 ftarpentinola.jból való előállításánál hul­ladéktermékként adódó, C9H14O2 képlet a telítetlen savat vagy ennek hidrogéne­zési termékét a bizmutsók előállításánál szokásos módszerekkel bizmutsóikká ala-10 kítjuk át. CH CH. CH. További kutatásaink során azt találtuk, 15 hogy részlegesen vagy teljesen hidrogé­nezett endo ímetilón-benzoesavak bizmut­sóinak kiváló kemoterápiás tulajdonsá­gaik vannak. Az erre a célra alkalmas savak közül felsoroljuk az alábbiakat. 20 Endo-metilén-benzoesavak, melyeket kam­fén és hasonló vegyületek oxidálásával kapunk, pl. a kamfenilánsav, melynek képlete CH, CH, I CH, CH.COOH 25 vagy a CH COOH C OH / \ CHJ CH I VI CH, 1 CHa X | / CHG | C \ I / \ \ 1 / CH3 CH képletű sav, melyet (3-pinén oxidálásával kapunk. Hasonló sikerrel használhatunk 80 olyan endo-metilén-benzoesavakat is, me­lyeket diénszintézissel, pl. eiklopentadién­vegyüleltekből és krotonsavból kapunk, pl. az endo-metilón-tetrahidrometilbenzoe­siav, melynek képlete

Next

/
Thumbnails
Contents