111073. lajstromszámú szabadalom • Eljárás azovegyületek előállítására

Megjelent 1934. évi november hó 258-én. MAGYAR KIRÁLYI m % SZABADALMI BIROSAG SZABADALiMI LEIRAS 111073. SZÁM. — IY/h/1. OSZTÁLY. Eljárás azovegyületek előállítására. I. G. Farbeiiiiidustrie Aktiengesellschaft cég Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1933. évi december hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1932. évi december hó 24-ike. Azt találtuk, hogy baktériumölő hatású új azoveg yü let ekh e z juthatunk, ha ma­gukban véve ismert módszerekkel olyan bázikus azovegyületeket állítunk elő, 5 melyekben az azohidhoz kötött egyik ma­got legalább két, maghoz kötött bázikus nitrogénatom helyettesíti, melyek közül az egyik gyűrűszerűén lehet kötve, az azogyökhöz kötött másik mag pedig az 10 azogyökhöz képest p-helyzetben egy szul­faimidgyököt, vagy tetszőleges helyzetben két szulfamidgyököt tartalmaz. Az azoihid útján összekötött magok egyike vagy mindkettő aromás, heteroeik-15 lusos vagy aromás heterociklusos termé­szetű, tehát pl. benzol, naftalin, piridin, kinolin vagy egyéb lehet. A szulfogyökhöz tartozó aminogyök primer, szekunder vagy tercier lehet, azt pl. telített vagy te-20 lítetlen alkil- vagy cikloalfcil és aralkil­gyökök helyettesíthetik. Az aminogyök két hidrogénatomját alkiléngyökkel is helyettesíthetjük. Ebben az esetben a szul­famidgyök nitrogénatomja az alkilén-25 gyökkel hidráit heterociklusos, pl. pirro­lidil- vagy piperidil-gyűrűrenidszert alkot. Az új vegyületek az említett jellegzetes gyökökön kívül további helyettesítőket, pl. alkil-, halogén-, hidroxil-, eléterezett 30 hidroxil- és nitrogyököt is tartalmazhat­nak. Szabad savgyökök ne legyenek jelen. A magon aminogyökök alakjában helyet foglaló bázikus nitrogénatomok is hord­hatnak helyettesítőket, pl. alifás gyököket. 35 Az említett vegyületek előállítására magukban véve ismert módszereket al­kalmazunk, amennyiben az utolsó fázis­ban az azohidat vagy a szulfamidgyököt. hozzuk létre vagy pedig az aminogyököket 40 bevisszük. Például aromás, heterociklusos vagy aromás-heterociklusos, p-szulfamid­dai vagy disziulf amiddal helyettesített diazovegyületeket kapcsolódásra képes aromás, heterociklusos vagy arómás-he­terociklusos bázisokkal kapcsolunk, me- í5 lyek maghoz kötött legalább két bázikus nitrogénatomot tartalmaznak; ezek egyike gyűrűszerűén lehet kötve. Lehet továbbá ciklusos prszulfamid- vagy di­szulfamid-aaninovegyületeket a fent meg- 50 adott típusú ciklusos bázisok nitrozove­gyületeivel együtt azovegyületekké kon­denzálni, vagy megfelelően helyettesített azoxivegyületeket azovegyületekké redu­kálni, vagy pedig hidrazovegyületeket 55 az ismertetett felépítésű azovegyületekké dehidrálni. Megtehetjük azt is, hogy azovegyülete­ket, melyek az egyik ciklusos gyökben, a fent megadott típusú, legalább két bázi- 60 kus nitrogénatomot és a másik ciklusos gyök p-helyzetében szulfonsaveszterszerű vagy szulf ohalogenid-gyököt, vagy tetsző­leges helyzetben két ilyen gyököt tartal­maznak, ammóniával, primer vagy sze- 65 kunder aminokkal cserebomlásba hozunk. Lehet továbbá azovegyületekben, melye­ket az egyik ciklusos gyökben — mint fen­tebb említettük — egy vagy több szulfa­midgyök helyettesít, a másik ciklusos 70 gyökhöz szükséges bázikus nitrogénato­mokat akként előállítani, hogy amino­gyökké átalakítható helyettesítőket ma­gában véve ismert módon aminogyökökké alakítunk át. így például nitro- vagy 75 nitrozogyököket az azohíd fenntartása közben aminogyökökké redukálunk vagy zárt aminogyököket, miközben egyúttal a szulfamidgyökök fennmaradnak, amino­gyökökké hasítunk, amikor is például ali- 80

Next

/
Thumbnails
Contents