109485. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági gázégő

Megjelent 1934. évi április hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 109485. SZÁM. — II/h. OSZTÁLY. Biztonsági gázégő. Róbert Boscli Aktiengesellschaft cég: Stuttgart. A bejelentés napja 1933. évi március hó 13-ika. Németországi elsőbbsége 1932. évi április hó 30-ika. A találmány biztonsági gázégő, amelynek szelepét olyan tárcsaalakú hőlámasz (Wár­mespreiz) működteti, amelyben a gyujtó­láng számára égőfuvóka gyanánt szereplő 5 nyílás van. Minthogy sokszor kénytelenek vagyunk a gyujtóégőt a meggyújtandó égő­től meglehetősen messze elhelyezni, így a gyujtólángnak gyakran hosszan elnyúló szúróláng alakja van. Ennélfogva a láng 10 a hőtámaszt csak aránylag hideg alsó részé­vél érinti és — különösen, ha az nagy és erős — nem melegíti fel eléggé ahhoz, hogy a szelep nyitva maradjon. E hátrány még növekszik, ha a hőtámaszt annak belső 15 oldala mentén tovaáramló gáz hűti, ami gyakran előfordul, hogy a szelepnek a gyujtóláng elalvása utáni gyors záródása biztosíttassák. A találmány értelmében e hátrányt úgy 20 kerüljük el, hogy a gyujtólángon kívül egy vagy több olyan kis segédlángot alkalma­zunk, amelyek a hőtámasz felületét súrol­ják és amelyek a gázt célszerűen a hő­támasz vezérelte szelepen át kapják. 25 A rajz a találmány néhány foganatosí­tás i példáját ábrázolja, és pedig az 1—3. ábra a találmány szerinti biztonság gázégő különböző foganatosítási alakjait függélyes metszetben és a 30 4. ábra a hőtámasz felülnézetben mutatja. Az (a) szelepházban a (c) gázhozzáveze­tés nyílik, amely az (i) szeleptesttel elzár­ható. Az (i) szeleptest a tárcsaalakú (e) hőtámasszal van összeköttetésben, amely az 35 (a) szelepházat fedélszerűcn zárja. A hő­támasz az (m) közbenső fallal együtt az (f) átfogó-csavaranyával vagy karimagvű­rűvel van az (a) házon megerősítve. Az (m) közbenső fal és az (e) hőtámasz közé (k) rugó van behelyezve, amely az (i) szelepet íO üléséről felemelni igyekszik. Az (a) szelep­házból az (n) égővezeték az (o) főégőhöz vezet, amely vezeték a (p) csappal nyíl­ható vagy zárható. Az (e) hőtámaszban (g) nyílás van, amely a nagy (q) gyujtóláng 45, számára égőnyílás gyanánt szerepel. Az (r) nyílások a kis (s) segédlángok számára valók, amelyek a (q) gyujtólángnak a hő­támaszra váló hatását elősegítik. Ha az (e) hőtámaszt pl gyufával fel- 50 melegítjük, akkor az kidudorodik és az (i) szeleptányért üléséről felemeli. A gáz az (a) szelepházon át a (g) gyujtólánghöz áramlik és meggyújtásakor hosszú (q) szúró­lángot szolgáltat, amely maga részéről az 55. (o) főégőből kilépő gázt meggyújtja, ha az (n) égővezetékben lévő (p) csapot nyit­juk. Minthogy az (e) hőtámaszt a (q) gyujtólángnak csak hideg alsó része érinti, míg e láng forró része a hőtámasztól mesz- 60 sze esik, ennélfogva a gyujtóláng nem ké­pes a hőtám ászhoz annyi meleget hozzá­vezetni, amennyi a szelep nyitvatartásához elegendő. A szelep tehát a gyufa elalvása­kor a járulékos hőforrás megszűnése foly- 65 tán ismét záródnék. Ekkor azonban egyide­jűleg az (r) nyílásokból kilépő gáz is meg­gyullad és a kis (s) segédlángokat képezi, amelyek mármost a hőlámasznak járulékos felhevítését átveszik. Az (s) segédlángok- 70 hoz való (r) nyílásokat előnyösen az (e) hőtámasz (t) dudorán helyezzük el. A ha­sítékalakú (r) nyílások a gázt úgy irányít­ják, hogy az (s) segédlángok az (e) hő­támasz felé irányulnak és ilyen módon 75 teljes hatásukat kifejthetik. Ha a gyujtó-és segédlángok kialszanak, akkor a friss­gáz az (e) hőtámaszt gyorsan lehűti, úgy-

Next

/
Thumbnails
Contents