107887. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aminohelyettesített 1-oxi-2-metoxilbenzolarzinsavaknak és redukciós termékeinek előállítására

Megjelent 1934> évi január lió 3-án. MAGTAR KIRÍLY! jKgBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 107887. SZÁM. — IVli/2. OSZTÁLY. Eljárás aminohelyettesített l-oxi-2-metoxibenzolarzinsavaknak és redukciós termékeiknek előállítására. I. G. Farbenindustrie A. G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1931. évi december hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1931. évi január hó 10-ike. Azt találtuk, hogy az aminohelyettesí­tett l-oxi-2-metoxibenzolarzinsavakat az ismert módszerekkel előállított, megfelelő l-oxi-2-metoxinitrobenzolarzinsavaknakre-5 dukciója útján állíthatjuk elő. Az eljárás termékei protozoabetegségek leküzdésére kiválóan alkalmasak. Az új vegyületek perorális adagolásban viszonylag kévéssé mérgesek, emellett azonban gyógyhatásúk 0 igen jó. így pl. a 3-amino-4-oxy-5-metoxi­benzol-l-arzinsav elviselhető adaga házi­nyúlkilogrammonként per os adagolva több, mint 500 mg. Már 25 mg. a házinyúl­szifiliszt simán gyógyítja, úgy hogy az iis-5 dex Vso-nál nagyobb. Ezt előre várni nem lehetett, minthogy a Berichte 47, 1914, 996. oldal szerint a CHsO-csoport diszterapeu­tikus és a Berichte 48, 1915, 513. és 521. ol­dalain említett 2-metoxi-4-oxi-5-aminoben-0 zol-l-arzinsavnak sincs használható ha­tása. Az arzinsavak arzinoxidokká, arzeno­benzolokká vagy arzinekké redukálhatok. Példák: 15 1. 15 g 3-nitro-4-oxi-5-metoxibenzol-l­arzinsavat, melyet 5-nitro-2-acetilamino­anizolból az aeetilaminocsoportnak hid­roxillal való kicserélése, a nitrocsoportnak az aminocsoporttá való redukálása és 10 utóbbinak az arzinsavmaradékkal való helyettesítése, valamint az így kapott 4-oxi-5-metoxibenzol-l-arzinsavnak rákö­vetkező nitrálása útján kaptunk, 150 cm3 vízben és 50 cm3 10 n natronlúgban felol-15 dunk. Az oldathoz élénk kavarás közben 35 g nátriumhidroszulfitot adunk. A le­szűrt oldatot 31 cm3 jégecettel savanyít­juk, amikor is a 3-ámino-4-oxi-5-metoxi­benzol-l-arzinsav nátriumsója alakjában kicsapódik. A szabad savat a sónak sósav- 40 ba;n való feloldása és az így kapott oldat­nak köngóneutrálissá való letompítása út- ; ján állítjuk elő. A termelési hányad 70— 75%. A 3-amino-4-oxi-5-metoxibenzol-l­arzinsav alkáliákban és ásványi savakban 45 oldódik, továbbá vízben, metil- és etilalko­holban könnyen oldódik. A sav arzeno­benzollá, arzinoxiddá vagy arzinná redu­kálható: a) 3.3'-diamino-4.4'-dioxi-5.5'-dimetox5- 50 arzenobenzol. 3 - amino-4-oxi-5-metoxibenzol-l- arzinsa­vas nátriumot vízben feloldunk, NaOH-val éppen kurkumaalkáliásra beállítjuk és hidroszulfittal azt arzenobenzollá redu- 55 káljuk. Az arzenobenzol világossárga színű por, mely ásványi savakban és al­kálilúgokban oldható. b) 3-amino-4-oxi-5-metoxi-fenilarzinoxid. 30 g 3-amino-4-oxi-5-metoxibenzol-l-ar- 60 zinsavat 20 cm3 vizes sósavba (1 rész kon­centrált sósav 1 rész vízre) viszünk be. néhány csepp jódhidrogénsavat adunk hozzá és a telítésig kénessavat vezetünk be. Ezután ugyanolyan térfogat vízzel hi- 65 gítjuk és hűtés közben koncentrált ammó­niákkal semlegesre állítjuk be. Az arzin­oxid, mely mint fehér csapadék válik ki, fehér por, mely hígított ásványi savakban és lúgokban oldható. Vízben nehezen ol- 70 dódik. Ha a vizes oldathoz hidegben hidro­szulfitot adunk, akkor az arzenobenzol ki­válik. c) 3-amino 4-oxi-5-metoxi-fenilarzin.

Next

/
Thumbnails
Contents