106304. lajstromszámú szabadalom • Eljárás új röntgenkontrasztszerek előállítására

Megjelent 1933. évi május hó 1-éli. MAGYAR KIRÁLYI J1HK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106304. SZÁM. — IVli/1. OSZTÁLY. Eljárás új röntgenkontrasztszerek előállítására. I. G. Farfoenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1931. évi december hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi december hó20-ika. Amint ismeretes, a jódtartalmú vegyü­letek fontos röntgenkontrasztszerek, me­lyek egyes szervek, különösen a liúgyutak röntgenografikus feltüntetése szempont-5 jából nagy jelentőségűek. Az idevágó technika arra törekszik, hogy a jódkoncentráció fokozásával u röntgenárnyékot mélyítse. Evégből mái­előállítottak nagy jódtartalmú 2-piridono-10 kat. Ilyen vegyületeknek mint röntgen­kontrasztszereknek azonban semmiféle előnyök nem volt a monojódszubsztitiiált 2-piridonokkal szemben, mert második jódatom bevezetése az oldhatóságot rend-15 kívül lecsökkenti, miért is az intravénás bevezetés lehetetlennek bizonyult. Azt találtuk már most, hogy vízben jól oldható, nagy halogéntartalmú röntgen­kontrasztszerekhez jutunk, ha 4-piridono-20 kat 3,5-dihalogénpiridonokká halogéne­zünk. Ha ezek a nitrogénen oldhatóvá tevő csoportokat tartalmaznak, a megfelelő 2-piridonokkal ellentétben, lényegesen na­gyobb vízoldhatóságuk folytán minden 25 nehézség nélkül alkalmazhatók, pl. a húgyutak röntgenografikus feltünteté­sére, annál is inkább, mert figyelemre­méltó módon mérgezésmentesek. Az új vegyületeket, melyek az eddig 30 ismertekkel szemben a fentvázolt kiváló előnyöket mutatják szervek röntgenogra­fikus feltüntetésénél, magukban véve szo­kásos módszerekkel állítjuk elő. Így pl. 4-piridont halogénező szerekkel hozhatunk 85 össze és az ekként kapható halogénezett 4-piridonokat balogénzsírsavakkal, halo­génalkilsznlfonsa vakkal, alkilaminoalkil­halogenidokkal sitb. a nitrogénnél oldha­tóvá tevő csoporttal helyettesített dihalo-40 gén-4-piridonokká, ezeket pedig esetleg a kvaterner vegyületekké alakíthatjuk át. Eljárhatunk úgy is, hogy először 4-ami­nopiridint ismert módszerekkel halogéne­zünk, a dihalogén-4-aminopiridineket dia­zotálással a megfelelő 4-piridonokká és 45 ezeket, mint fentebb az N-alkilszármazé­kokká alakítjuk át. Különösen előnyösnek bizonyult piridin közvetlen átalakítása a dihalogén-4-piri­don-vegyületekké. Ez, esetben tionilklo- 50 riddal hatunk a piridinre, a kapott 4-piri­dil-piridiniumdikloridot vízzel végzett he­vítéssel 4-piridonná bontjuk és a keletkező reakcióoldatban a halogénező szerrel, pl. klórjóddal közvetlenül hatunk. 55 1. példa. 50 g 4-piridont 300 cm1 20%-os sósavban oldunk és 200 cin3 20%-os sósavban oldott 380 g klór jóddal fokozatosan összekeve­rünk. 24 óra múlva az oldatot nátron- 60 lúggal erősen lúgossá tesszük, majd a dijód-4-piridon kicsapódott nátriumsóját leszivatjuk és megszárítjuk. Ezután e vegyület 74 g-ját 200 cm3 vízben oldjuk és 600 cm3 n-nátronlúgban 35 oldott 57 g klórecetsavval 2 óra, hosszat forrásig hevítjük. Kihűlés után a reak­ciófolyadékot sósavval keverjük és a ki­csapódott savat szódaoldattal végzett át­oldással tisztítjuk. A sav 246°-on bomlás 70 közben olvad. A nátriumsó előállítására a savat a kiszámított mennyiségű n-nátron­lúgban oldjuk és bepároljuk. A termelési hányad kb. 70—80 g. Az így kapható 3,5-dijód-4-piridon-N-ecetsavas nátrium- 75 nak (mely 60% jódot tartalmaz) 33,6 része 100 rész vízben oldódik, ami 22 rész jód­tartalomnak felel meg. Ezzel szemben a 2-piridonnak 42% jódot tartalmazó meg-

Next

/
Thumbnails
Contents